Fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk belonen

Een duidelijke trend is vereenvoudiging van de loonkosten. In één oogopslag moet duidelijk zijn wat de werknemer maandelijks verdient, wat er allemaal aan beloning bij hoort en wat dat de werkgever kost. Het gaat om de totale pakketwaarde ofwel de totale remuneratie. Om die helderheid te krijgen, kiezen steeds meer bedrijven voor de invoering van een persoonlijk keuzebudget.

Lees verder!

Eindrapport paritaire verkenning …

In 2012 hebben caopartijen in de uitgeverijsector gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar een raamcao die in de plaats zou moeten komen van zes huidige cao’s in de sector. Deze verkenning was gebaseerd op cao afspraken die zijn gemaakt in 2011 en 2012.

Lees verder!

SER-Advies: Verbreding …

De SER heeft vanochtend unaniem een advies vastgesteld over verbreding van het draagvlak voor cao-afspraken. Conclusie is dat er op dit moment voldoende draagvlak is. Het cao-stelsel is van essentieel belang voor de arbeidsverhoudingen in ons land. Met het oog op de toekomst is het wel nodig dat cao-partijen blijven werken aan een breed draagvlak voor de cao. Bijvoorbeeld door de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de cao (verder) te vergroten en vooral door werknemers meer te betrekken bij het tot stand komen van een cao. Het is een reactie op een adviesaanvraag van toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp. Aanleiding voor de adviesaanvraag waren enkele debatten in de Tweede Kamer over het stelsel van cao’s en algemeen verbindend verklaring.

Lees verder!