Koolmees consulteert subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

Afgelopen maand was er de mogelijkheid om via internetconsultatie te reageren op de concept subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.
Deze concept subsidieregeling komt voort uit de afspraken in het pensioenakkoord (5 juni 2019). De doelstelling is om op sectorniveau maatwerkafspraken mogelijk te maken rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Het kabinet stelde €800 miljoen beschikbaar voor een periode van 4 jaar, namelijk 2021-2025. Het budget gaat bovendien met € 200 miljoen omhoog naar € 1 miljard.
Met deze investering wil de overheid 2 belangrijke effecten bereiken:

1) Het budget wordt voor 75% beschikbaar gesteld voor ondersteuning bij knelpunten rond eerder uittreden.
Met deze middelen kunnen partijen zorgen dat oudere werknemers die daar behoefte aan hebben vanwege hun gezondheidssituatie eerder kunnen stoppen met werken;

2) De overige 25% van het budget is gereserveerd voor investeringen in duurzame inzetbaarheid.
Met deze middelen kan een impuls gegeven worden aan duurzame inzetbaarheid om zo een cultuuromslag te bewerkstelligen waarbij werkgevers en werkenden er zelf verantwoordelijk voor zijn dat werkenden gezond werkend hun pensioen halen. Dat duurzame inzetbaarheid een vanzelfsprekend onderdeel van personeelsbeleid en bedrijfsprocessen wordt. En dat werkenden eigen regie kunnen nemen op hun loopbaan en weten hoe ze hierbij geholpen kunnen worden;

Het budget is grotendeels bereikbaar voor samenwerkingsverbanden op sectoraal niveau. Van het beschikbare budget zal circa € 40 miljoen worden afgescheiden voor specifieke maatregelen met een ander bereik. Het is mogelijk om uit dit budget relevante initiatieven met een bovensectoraal karakter te financieren.

De conceptregeling laat zien dat in Nederland ook komende jaren veel energie gestoken gaat worden in Duurzame Inzetbaarheid.

 

Iselect werkt al vele jaren met uiteenlopende sectoren aan de doelstellingen. We kijken uit naar nieuwe mogelijkheden en innovatieve oplossingen!