In één dag nieuwe inzichten en succesvolle praktijkvoorbeelden!

Medewerkers krijgen tegenwoordig steeds meer regie over hun werk, ontwikkeling en loopbaan. En dus ook bij het bepalen van hun arbeidsvoorwaarden. Met Persoonlijk Keuze Budgetten of een a la carte beloningssysteem proberen organisaties hun medewerkers te faciliteren. Maar, dat is een complex vraagstuk. Kunnen medewerkers de regie aan en wat is daarvoor nodig? Hoe voorkom je  ‘keuzestress’ of verkeerde keuzes en hoe stimuleer je als werkgever het gebruik van flexibele pakketten. Een gedegen informatievoorziening en communicatie van HRM naar de medewerker speelt een essentiële rol bij individueel belonen. Ook bij het werven van talent in een krappe arbeidsmarkt speelt de aantrekkelijkheid van arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol.

Het congres geeft u in één dag nieuwe inzichten, resultaten en succesvolle praktijkvoorbeelden. U krijgt inzicht in moderne flexibele arbeidsvoorwaardenpakketten voor uw vaste medewerkers én uw flexwerkers. Daarnaast laten wij u zien op welke wijze u de informatievoorziening rondom de arbeidsvoorwaarden optimaal kunt inrichten, zodat uw arbeidsvoorwaarden bijdragen aan het binden en boeien van medewerkers, evenals het aantrekken van nieuw talent binnen uw organisatie.

Keuze(stress) in arbeidsvoorwaarden

Iselect directeur Marc van wijk is expert-spreker op het congres en bespreekt de keuzestress die kan ontstaan door moderne arbeidsvoorwaardenpakketen met veel keuze elementen.

Steeds meer organisaties kiezen voor de invoering van een Individueel Keuzebudget (IKB of PKB) en bieden daarmee keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden. Medewerkers krijgen hierdoor steeds meer regie en eigen verantwoordelijkheid. Maar kunnen en willen ze dat wel? Of leidt dit vooral tot steeds meer keuzestress? Marc van Wijk zal een korte schets geven van de laatste ontwikkelingen en aan de hand van diverse voorbeelden en ervaringscijfers ingaan op de consequenties voor medewerkers, werkgevers en HR-professionals.