Cao TLN verlengd tot 1 januari 2021

De cao voor werknemers in het beroepsgoederenvervoer en het verticaal transport wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. In verband met de grote economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis is het initiatief genomen om te komen tot een ongewijzigde verlenging van de cao. Alle energie is erop gericht bedrijven gezond te houden en werkgelegenheid zeker te stellen.

Onveranderd de cao verlengen
De verlenging houdt in dat alle afspraken in de bestaande cao de rest van dit jaar zo blijven. Alle rechten en plichten blijven zoals ze waren, met inbegrip van loonschalen en regelingen omtrent overwerk, verlof en vakantiegelduitkering. Er vindt in 2020 geen loonaanpassing plaats.

Het PKB-budget blijft in 2020
Het PKB, Persoonlijk Keuzebudget, blijft ongewijzigd. De keuzevrijheid en ruimte voor individuele wensen voor werknemers blijft gehandhaafd. Het PKB-budget kan dus ook in 2020 ingezet worden voor geld, vrije tijd of scholing (functiegericht of niet-functiegericht). De TLN-tool ‘MijnPKB’ blijft voor ondernemers kosteloos beschikbaar. De interactieve omgeving fungeert als een portaal waarin werknemers hun PKB-tegoed kunnen besteden.

Heeft u interesse om deel te nemen aan MijnPKB of wilt u meer informatie? Neem dan een kijkje op de website (https://www.tln-pkb.nl/) of neem contact op met de Ledendesk (info@tln.nl) van TLN!