Onze visie

Bij de invoering van moderne arbeidsvoorwaarden, is eigentijdse online communicatie cruciaal. Voor werkgevers én voor medewerkers!

Het succes van flexibele arbeidsvoorwaarden is uiteindelijk voor een belangrijk deel afhankelijk van de communicatie en ondersteuning bij de keuzes. Het voorlichten en informeren van werkgevers en werkenden over arbeidsvoorwaardelijke regelingen, keuzemogelijkheden, leveranciers en verplichtingen is daarbij cruciaal.

Werkgevers

Werkgevers zoeken naar mogelijkheden om de arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de persoonlijke wensen van medewerkers. Keuzemogelijkheden en individuele keuzebudgetten in cao’s nemen toe.
Partijen hebben behoefte om de afspraken in de cao nadrukkelijk onder de aandacht van werkenden te brengen. Vanuit een zorgplicht en vanuit het perspectief van goed werkgeverschap. Zorgvuldig en betrouwbaar!

Medewerkers

Medewerkers krijgen in toenemende mate de verantwoordelijkheid om zelf een arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen dat past bij de eigen omstandigheden en voorkeuren. Uitgangspunt is de kracht van het zelfstandige individu dat zich kan versterken via zelf gekozen oplossingen en voordelen. Zakelijk en privé!

Het arbeidsvoorwaardenportaal biedt een optimale ondersteuning. Medewerkers worden gefaciliteerd om in een uniek, beveiligd domein zelf ‘goed geïnformeerd’ keuzes te maken. Iselect faciliteert de communicatie, administratie en processen.

Ontzorgen

Iselect wil werkenden in Nederland op een onafhankelijke manier ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes in arbeidsvoorwaarden. Via Iselect kunnen werkgevers en medewerkers hun arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen, simuleren, selecteren en aanvragen.

We zijn de specialistische partner voor sociale partners, werkgevers en werknemers om de communicatie rondom arbeidsvoorwaarden te organiseren en hen ontzorgen.

Om de arbeidsvoorwaardencommunicatie in een passend portaal te vatten, biedt Iselect diverse diensten. Iselect bundelt de kracht van deskundige en ervaren partijen.

Benieuwd wat Iselect voor u kan betekenen?

    De Privacy- en cookiestatement van Iselect kunt u raadplegen onderaan onze site.