Uitgeverij moderniseert en stroomlijnt

10-04-2013 

Het versnipperde arbeidsvoorwaardenpakket van zes cao’s paste niet meer bij een branche die mede door nieuwe technologieën drastisch verandert. Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) nadert het eindpunt van een gecompliceerd traject: een hypermodern raam-cao in plaats van zes deel-cao’s. In de loop van 2013 moet die een feit zijn.