SER-Advies: Verbreding …

De SER heeft vanochtend unaniem een advies vastgesteld over verbreding van het draagvlak voor cao-afspraken. Conclusie is dat er op dit moment voldoende draagvlak is. Het cao-stelsel is van essentieel belang voor de arbeidsverhoudingen in ons land. Met het oog op de toekomst is het wel nodig dat cao-partijen blijven werken aan een breed draagvlak voor de cao. Bijvoorbeeld door de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de cao (verder) te vergroten en vooral door werknemers meer te betrekken bij het tot stand komen van een cao. Het is een reactie op een adviesaanvraag van toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp. Aanleiding voor de adviesaanvraag waren enkele debatten in de Tweede Kamer over het stelsel van cao’s en algemeen verbindend verklaring.

Cao Grafimedia: “Van oud …

Per 1 augustus 2013 loopt de huidige cao Grafimedia af en gaan we weer proberen een nieuwe cao af te sluiten. Proberen, want je weet immers nooit hoe zo’n onderhandelingsproces loopt. Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren, kwam de huidige cao ook niet vanzelf tot stand, een heuse stakingsdreiging ging vooraf aan het laatste akkoord. Wij zijn u nog steeds dankbaar dat u toen heeft laten zien te willen knokken voor goede arbeidsvoorwaarden.

Personeelsadministratie in …

Het KVGO riep leden op om gegevens te verstrekken die van belang zijn voor het individueel keuzebudget; een belangrijk deel van de Comfortabele Arbeidsovereenkomst. Zo’n veertig procent van de leden gaf hier gehoor aan.
Het Individueel Keuze Budget (IKB) wordt straks administratief verwerkt met de Arbeidsvoorwaardentool Iselect. Dat betekent dat er een koppeling plaats moet gaan vinden tussen de administratie van het bedrijf en deze tool.

Bert van den Berg …

“De Comfortabele Arbeidsovereenkomst is binnen ons bedrijf naar tevredenheid ingevoerd. De overgang is dankzij de goede begeleiding prima verlopen.” Dat zegt Bert van den Berg, financieel directeur van Van den Berg Concept& Design/Printmedia in Maarn.

Ledenraad KVGO akkoord …

De Ledenraad van het KVGO gaf op 29 mei in Veenendaal het groene licht voor de verdere uitrol van de Comfortabele Arbeidsovereenkomst. Op 1 januari 2014 moet de hedendaagse set met arbeidsvoorwaarden van kracht worden. De woorden ‘historisch’ of ‘geschiedenis schrijven’ bleven uit tijdens het debat over het beginselbesluit om formeel begin komend jaar met de Comfortabele te starten. De discussie spitste zich vooral toe op praktische vragen.