Sector-analyse Gezondheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid

In juli werd een unieke sector-analyse Gezondheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid afgerond. Iselect leverde de projectleider voor deze uitgebreide opdracht. In een gezamenlijke zoektocht naar verbeterpotentieel in de ‘keten’ verrichtte het projectteam data-onderzoek en interviews met een grote lijst stakeholders. Er werd gebruik gemaakt van data van arbodiensten, sector, verzekeraars en TNO.

Inzicht in gezondheid en inzetbaarheid
Aan de hand van de sector-analyse hebben we antwoord kunnen geven op vragen zoals:
Wat is de stand van zaken rond de gezondheid van medewerkers? Welke risico’s zijn er? Wat zijn de trends? Waar zoeken de medewerkers extra ondersteuning?
Welke risico’s zien de werkgevers? Wat doen de werkgevers al om de risico’s te managen? Welke ondersteuning willen werkgevers medewerkers bieden? En wat heeft de sector geregeld om werkgevers en medewerkers te ondersteunen?

Samen aan de slag
De resultaten en inzichten zijn gepresenteerd. Het biedt mooie aanknopingspunten voor partijen om meer aan de slag te gaan.

Na de zomer gaan we verder. We gaan kansen en prioriteiten benoemen. Natuurlijk moeten we rekening houden met de snel veranderende markt die door Corona minder voorspelbaar is dan voorheen.

In 2021 komen er vanuit de overheid voor sociale partners en sectoren subsidiemogelijkheden om inzetbaarheid te optimaliseren. Partijen moeten blijven inzetten op duurzame inzetbaarheid en maatregelen nemen die eraan moeten bijdragen dat mensen hun pensioen gezond werkend kunnen bereiken. Deze MKB sector heeft met de resultaten van dit onderzoek alvast een goede start om effectief en met de juiste dingen aan de slag te gaan.

Nieuwe subsidies vanaf 2021
Sociale partners in sectoren kunnen in gezamenlijk overleg subsidieaanvragen indienen met als doel het duurzaam inzetbaar houden van werkenden en het faciliteren van langer doorwerken, het wegnemen van knelpunten bij het realiseren van regelingen die vrijgesteld zijn van RVU-heffing en het introduceren van faciliteiten voor werkenden om inzicht te krijgen in de effecten op het inkomen en pensioenuitkering bij het gebruik maken van diverse regelingen. Dit biedt volop kansen!

Bent u ook met duurzame inzetbaarheid van medewerkers aan de slag en wilt u projecten geschikt maken voor subsidies? We denken graag met u mee over de mogelijkheden.

Heeft u vragen hierover? Of wilt u meer weten over de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden? Neem dan contact op met consultant Sanne Misset, via telefoonnummer 013-5810666 of stuur een e-mail naar Sanne.

Meer over de subsidies