Iselect, de arbeidsvoorwaardentool voor comfortabele arbeidsvoorwaarden

02-11-2012

Iselect is een samenwerkingsverband van Indicia en Achmea. Marc van Wijk van Iselect verzorgt de beveiligde webapplicatie die de comfortabele cao technisch mogelijk moet maken. “De keuzemodule voor bedrijven is niet nieuw. Onze module wordt door 100.000 medewerkers gebruikt.

Nieuw is dat wij een systeem hebben dat voor een hele branche geldt. Hele kleine tot grote bedrijven passen allemaal in hetzelfde concept.”

“De arbeidsvoorwaardentool bestaat uit drie onderdelen. Het ‘informatieportaal’ waarin alles wordt uitgelegd en waar mensen alle informatie over de Comfortabele Arbeidsovereenkomst kunnen vinden. Daarnaast is er de ‘keuzemodule’ die zo is ingericht dat de overeenkomst per bedrijf kan worden ingevuld en aangepast. Het derde element is het ‘connectivity-centrum’ dat het beheer regelt van alle datastromen tussen bedrijven, salarisadministraties en de partijen die producten leveren.” “Hoe de data bij de bedrijven is geordend laat nogal wat verschil zien. Belangrijk is dat de informatie op een bepaalde, uniforme manier wordt aangeleverd. Sommige bedrijven slagen daar uitstekend in. Voor andere is dat een grotere stap. Een deel is nodig voor de tool. Een ander deel gaat over het keuzebudget waarmee ze moeten werken en in hun salarisadministratie aan invoeren.”