In 2015 één cao Uitgeverijbedrijf

CAO
Bron: www.villamedia.nl en www.uitgeverijbedrijf.nl

Datum: oktober 2014

Journalistenvereniging NVJ en vakbond FNV KIEM hebben met het Nederlands Uitgeversverbond de totstandkoming van één cao voor het hele uitgeverijbedrijf afgesproken. De nieuwe ‘cao Uitgeverijbedrijf’ vervangt met ingang van 1 januari 2015 bestaande cao’s voor boeken en publiekstijdchrift-, dagblad-, publiekstijdschrift-, opinieweekblad- en vaktijdschriftjournalisten. Ook de cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf gaat in de nieuwe cao op. De nieuwe cao gaat gelden voor circa 28.000 werknemers in de uitgeefwereld en beslaat print- en digitale uitgaven.

Exclusief
Voor wat betreft het journalistieke gedeelte heeft de NVJ laten vastleggen dat het de exclusieve partij aan werknemerszijde is met wie arbeidsvoorwaarden voor journalisten en de journalistieke onderwerpen worden besproken. NVJ-secretarissen Annabel de Winter en Yvonne Dankfort noemen het een belangrijk punt dat de journalistieke kernwaarden nu zijn vastgelegd. “Dat betekent dat medezeggenschap van de redacties over structuurwijzigingen bij reorganisaties, het samengaan van titels en de onafhankelijkheid van de redacties, is vastgelegd. Bovendien krijgen redactieraden en -commissies dezelfde opleidingsfaciliteiten als ondernemingsraden”, aldus de secretarissen.

Werkingssfeer
Alle digitale sectoren waarin journalistiek wordt bedreven vallen straks onder de werkingssfeer van de journalistieke cao. Internetredacties krijgen recht op een redactiestatuut. De bonden verwachten dat op termijn ook huis-aan-huis- en nieuwsbladen zich zullen aansluiten bij deze journalistieke cao.

Lonen
Er zijn verder loonsverhogingen afgesproken voor de reeds lopende cao’s van 1 procent structureel, per 1 januari 2014. In het kader van de liquidatie van de VUT-fondsen krijgen leden onder dagblad, publieks- en opinie een eenmalige uitkering. Verder is het salarisgebouw in de cao voor vaktijdschrift-journalisten verbeterd. Exacte details daarover worden op een later moment gepubliceerd.

Persoonlijk Keuzebudget
Onderdeel van de nieuwe gezamenlijke cao is ook een persoonlijk keuzebudget voor elke werknemer. Op termijn worden alle boven wettelijke salariscomponenten (zoals extra vakantiedagen en winstuitkeringen) daarin ondergebracht. De werknemer kan dan kiezen hoe hij die rechten wil laten uitkeren, bijvoorbeeld in de vorm van geld of, zoals nu, in vrije dagen. Per onderneming kunnen daar afspraken over worden gemaakt.

Let op: de Ontwerp-tekst uit 2013 wordt nog gewijzigd!
Over een aantal onderwerpen in de Ontwerp-tekst 2013 zijn tijdens het cao-overleg in 2014 nadere afspraken gemaakt, o.m. over de in deze pdf-versie van de Ontwerp-tekst 2013 blauw gemarkeerde onderwerpen. De hieronder gepubliceerde Ontwerp-tekst 2013 zal daarom op een aantal onderdelen, waaronder de genoemde ‘blauwe onderwerpen’, nog wijzigen. De definitieve cao-tekst per 1-1-2015 is omstreeks 1 november a.s. beschikbaar.

Overgangsbepalingen
De CAO voor het Uitgeverijbedrijf zal overgangsbepalingen bevatten voor de werknemers die op 31 december 2014 vielen onder één van de cao’s die per 1-1-2015 worden opgevolgd door de CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Het overleg over de overgangsbepalingen is nog gaande. De overgangsbepalingen zijn bekend vóór 1 januari 2015.

Leden kunnen zich nog over het onderhandelingsresultaat uitspreken. De bonden zullen daartoe informatiebijeenkomsten gaan beleggen.

Ga naar het online artikel van Villamedia

Ga naar het online artikel van het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf