CAO Waterbouw – Voorbereiden persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsbudget in de CAO

De ambitie van cao-partijen Waterbouw is om een succesvolle volgende stap te nemen in de cao in het kader van Duurzame Inzetbaarheid. Iselect ondersteunt het O&O-fonds Waterbouw bij de voorbereidende activiteiten voor de cao-onderhandelingen in de loop van 2019.

In de protocol afspraak van april 2018 wordt vooruit gekeken op een volgende moderniserings-stap in de branche. Partijen zoeken naar een concreet voorstel om een persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsbudget (POB) in te voeren. Medewerkers kunnen met een POB geheel zelfstandig aan de slag met bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, omscholing, loopbaanontwikkeling en financiële scan. Iselect draagt graag bij om deze ambities waar te maken.

Kennis en ervaringen delen
Iselect presenteerde in de paritaire werkgroep van het O&O-fonds Waterbouw diverse voorbeelden en ervaringen van branches die individuele budgetten invoerden. Door individuele budgetten in te voeren ontstaat er meer flexibiliteit voor medewerkers en ondernemingen. Bovendien krijgen medewerkers meer eigen regie. Iselect presenteert ervaringen en beelden.

Providerboog opzetten
Iselect levert het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw expertise om een zogenaamde ‘providerboog’ POB vorm te geven. We zetten een complete set diensten op die passen bij het beleidskader Duurzame Inzetbaarheid van O&O-fonds Waterbouw. Hierbij is het essentieel dat het medewerkers aanspreekt en afgestemd is op het bestaande aanbod in de branche en in de bedrijven. Iselect ondersteunt met concrete hulp om besluitvorming te versnellen.

www.waterbouw.nl