Duur van ESF-projecten Duurzame Inzetbaarheid verlengt in verband met Coronacrisis

De uitbraak van het Covid-19 virus raakt alle geledingen van de maatschappij. De crisis heeft ook grote impact op het bedrijfsleven.
Ook de initiatieven om de inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen worden geraakt. Gelukkig is op 3 april j.l. de Subsidieregeling ESF 2014–2020 voor sectoren aangepast. We hebben hierdoor langer de gelegenheid om de lopende ESF-projecten uit te voeren en af te wikkelen. Klik hier voor de regelwijziging.
De DI-projecten voor de Retail Non-Food zijn hierdoor met zes maanden verlengd.

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wil medewerkers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk houden. Het Sociaal Fonds ‘Retail Non-Food’ maakt van 2018-2021 gebruik van de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid voor sectoren. Onder begeleiding van onze adviseur zijn ondernemers, medewerkers en specialisten in 13 uiteenlopende projecten aan de slag om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.

Meer tijd voor ESF-project
Vanwege de grote impact van de Corona-crisis, is een deel van de lopende ESF-projecten stil komen te liggen of vertraagd. De corona-uitbraak maakt het uitvoeren van adviesgesprekken, workshops en evenementen op locatie op dit moment erg lastig. Door de aanpassing van de regeling hebben we nu meer tijd. De projecten mogen zes maanden langer duren.

Meer mogelijkheden met ESF
De Corona-crisis heeft binnen de projecten ook nieuwe inzichten en mogelijkheden gecreëerd. Gesprekken en bijeenkomsten worden omgezet naar online-sessies. Naast begrote activiteiten die komen te vervallen, zijn er aanvullende activiteiten die daarvoor in de plaats komen. Bijvoorbeeld worden coaches omgeschoold om online te kunnen adviseren. Het agentschap biedt ruimte om de bestaande beschikking en projectbegrotingen samen aan te passen aan de nieuwe tijd.

Wilt u ook investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers? We denken graag met u mee over mogelijkheden en subsidies voor een passend programma.
Heeft u vragen hierover? Of wilt u meer weten over het uitstel van de ESF-regeling als gevolg van de coronacrisis? Neem dan contact op met consultant Sanne Misset, via telefoonnummer 013-5810666 of stuur een e-mail naar Sanne.