Vakbonden raadplegen hun leden

07-08-2013

De vakbonden FNV Kiem en CNV Media raadplegen momenteel hun leden over een nieuwe Grafimedia cao. Het KVGO deed dit al in het afgelopen voorjaar.

In zeven bijeenkomsten werd KVGO-leden gevraagd naar hun mening over de Comfortabele Arbeidsovereenkomst en de inzet bij eventuele cao-onderhandelingen. Daaruit bleek dat ‘de Comfortabele’ op een aantal onderdelen beter of duidelijker kan en dat bij eventuele cao-onderhandelingen een arbeidskostenstijging voor de KVGO-leden onbespreekbaar is. De KVGO-ledenraad nam eind mei het principebesluit tot invoering van de Comfortabele Arbeidsovereenkomst per 1 januari 2014, maar verbond daar wel voorwaarden aan.