Hot topic: de arbeidsvoorwaardentool

14-12-2012

Het onderwerp wat op dit moment het meest besproken wordt binnen de pilotbedrijven is het inregelen van de arbeidsvoorwaardentool van Iselect. Om deze reden gaat deze nieuwsbrief vooral over Iselect. Eerst wordt een korte toelichting gegeven op hoe de tool tot stand is gekomen en tot slot wordt de huidige stand van zaken rondom Iselect en de arbeidsvoorwaardentool geschetst.