Arbeidsvoorwaardentool is getest en klaar voor gebruik

7 oktober 2013 

Job van Hek van Iselect meldde de Ledenraad op 25 september dat veel van de technische ‘tools’ die de Comfortabele arbeidsovereenkomst mogelijk moeten maken klaar staan.

In de praktijk liggen er nog problemen met de koppeling met – een aantal – grote salarisverwerkers. “De uitrol van de Comfortabele kan fasegewijs gaan plaatsvinden, mits er groen licht komt”, zei hij.

Ondernemers die met hun bedrijf aan de pilot meedoen, deelden in grote lijnen die mening. Wel is het zaak werknemers intensief bij het project te betrekken en hen optimaal te informeren over de veranderingen die op stapel staan….