Communicatie & Activatie

Platformen, portalen, HR tools en sites. Steeds meer communicatie over arbeidsvoorwaarden en/ of duurzame inzetbaarheid vindt online plaats. Werkgevers en hun HR afdelingen gaan steeds meer uit van eigen regie en zelfwerkzaamheid van medewerkers en nemen een faciliterende rol aan. Iselect helpt hen daar graag bij en ontwikkelt met veel plezier dergelijke oplossingen. Het is onze visie dat na het neerzetten en inrichten van dergelijke oplossingen het proces pas begint (en dus niet eindigt). Via communicatie en activatie moeten medewerkers worden meegenomen in het doel (waarom) van dergelijke middelen, moeten medewerkers worden ondersteund bij de activatie en moet via een stap voor stap aanpak gewerkt worden aan betrokkenheid en engagement. 

Onze visie 

Het succes van een platform, portaal, HR tool of site is sterk afhankelijk van het gebruik en het gedrag dat wordt vertoond. Onder activatie verstaan wij: de gebruiker laten doen, wat je wilt dat hij/ zij doet. Onder engagement verstaan wij: de gebruiker zich betrokken laten voelen met het doel van het platform. 

Wij geloven dat het creëren van activatie en engagement verloopt langs de volgende vijf stappen: 

Legenda:

  1. Voorafgaand aan het gebruik worden de verwachtingen snel opgevoerd. Een positieve setting wordt gecreëerd en de gebruiker heeft er zin in.
  2. Na een aantal eerste keren inloggen komt de gebruiker er vaak achter dat zijn/haar verwachtingen wellicht iets te hooggespannen waren. Een aantal zaken werken anders dan verwacht.
  3. Een gebruiker moet geprikkeld moet worden om terug te komen en door te gaan op basis van realistische verwachtingen.
  4. De gebruiker leert het platformen kennen en ervaart de toegevoegde waarde. Langzaam ontstaat betrokkenheid.
  5. De gebruiker wordt een fan en blijft het platform regelmatig gebruiken.

Events, triggers en flows 

Door op allerlei manieren slimme activatie en engagement activiteiten te ontplooien, passend bij de fase waarin de gebruiker zich bevindt, kunnen van gebruikers fans worden gemaakt en kan conversie worden verhoogd. 

Events, triggers en flows kunnen vervolgens verschillende activiteiten starten. Denk daarbij aan het sturen van een e-mail, het op laten komen van een chatbot applicatie met een specifieke vraag of opmerking, het op laten komen van een notificatie of melding, het actief tonen van bepaalde content, etcetera. 

Een voorbeeld van een communicatie en activatie aanpak kan er dan als volgt uitzien: 

Meest bekeken cases

Meer weten over de dienstverlening communicatie & activatie

    De Privacy- en cookiestatement van Iselect kunt u raadplegen onderaan onze site.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.