Eindrapport paritaire verkenning voor een raam-cao

01-05-2013

In 2012 hebben caopartijen in de uitgeverijsector gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar een raamcao die in de plaats zou moeten komen van zes huidige cao’s in de sector. Deze verkenning was gebaseerd op cao afspraken die zijn gemaakt in 2011 en 2012.

In de navolgende rapportage wordt hierover verslag uitgebracht. Achtereenvolgend wordt ingegaan op de aanleiding, de opdracht, de werkwijze en het resultaat van deze verkenning.