Werknemer kiest arbeidsvoorwaarden steeds vaker zelf

15-06-2012 

Steeds meer werknemers krijgen steeds meer mogelijkheden om zelf hun arbeidsvoorwaarden samen te stellen. Een kleine meerderheid van de Nederlandse werkgevers biedt inmiddels keuzes aan tussen bijvoorbeeld vrije dagen, extra loon, studiekosten en pensioenaanvulling. Van de overige werkgevers is ruim de helft van plan werknemers óók keuzemogelijkheden te bieden.

Dat blijkt uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder haar leden. De deelnemende bedrijven vormen een dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven. Een samenvatting van de onderzoeksresultaten wordt binnenkort gepubliceerd in het AWVN-vakblad Werkgeven.

De belangrijkste reden voor werkgevers om keuzemogelijkheden in te voeren, is het vergroten van de tevredenheid van medewerkers (77 procent). Grote bedrijven (meer dan 500 medewerkers) scoren het hoogst wat betreft het aanbieden van keuzemogelijkheden (71 procent). Van de bedrijfstakken scoort de financiële dienstverlening het hoogst (78 procent).
Werknemers hebben een voorkeur voor extra vrije dagen of voor een fiets van de baas.

AWVN is zeer tevreden met de onderzoeksresultaten. Volgens directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid Hans van der Steen vloeit de opkomst van keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden voort uit een langjarige trend die te typeren is als betere begripsvorming tussen werkgevers en werknemer. Van der Steen: ‘Werknemers realiseren zich steeds beter dat sterke bedrijven óók in hun voordeel zijn vanwege de loonruimte en de kwalitatief goede werkgelegenheid die een sterk en winstgevend bedrijf biedt. Tegelijkertijd proberen werkgevers hun werknemers te faciliteren in bijvoorbeeld het combineren van werk en privéleven.’ Een ander voorbeeld van deze ontwikkeling is volgens AWVN de opkomst van Het Nieuwe Werken.

Keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden kennen globaal drie verschijningsvormen.

De eenvoudigste is het tijd-voor-geldprincipe. In persoonlijke keuzesystemen is het mogelijk om, behalve tijd en geld, ook andere zaken tegen elkaar te ruilen. In een persoonlijk keuzebudget is een arbeidsvoorwaardenpakket omgerekend naar een pot met geld. De medewerker mag zelf bepalen aan welke doelen (vrije dagen, fiets, studie, loon enz.) hij het budget besteedt. Van de aan het onderzoek deelnemende bedrijven maakt 18% gebruik van een persoonlijk keuzebudget.

Werkgeversvereniging AWVN adviseert werkgevers over arbeidsvoorwaarden, o.a. over het invoeren van keuzemogelijkheden. AWVN beschikt met de AWVN-beloningsmonitor over een online-instrument om arbeidsvoorwaarden te vergelijken.

EINDE PERSBERICHT WERKGEVERSVERENIGING AWVN

  •  Bron: AWVN