Ledenraad KVGO akkoord met ``comfortabele``

30-05-2013

De Ledenraad van het KVGO gaf op 29 mei in Veenendaal het groene licht voor de verdere uitrol van de Comfortabele Arbeidsovereenkomst. Op 1 januari 2014 moet de hedendaagse set met arbeidsvoorwaarden van kracht worden. De woorden ‘historisch’ of ‘geschiedenis schrijven’ bleven uit tijdens het debat over het beginselbesluit om formeel begin komend jaar met de Comfortabele te starten. De discussie spitste zich vooral toe op praktische vragen.

Een ruime meerderheid van de 23 Ledenraadsleden – van de circa vijftig aanwezige KVGO-leden – ging akkoord met het bestuursvoorstel om het project van de sociale partners in beginsel voort te zetten.

KVGO-voorzitter Cees Verweij schetste in zijn toespraak de achtergronden van een bedrijfstak waar de economische malaise het uiterste vraagt van ondernemers in de maakindustrie, maar die op een realistische manier het pad van – sociale – innovatie blijft bewandelen.