Werkkostenregeling per 1 januari 2015 verplicht

Het was lang wachten op een definitieve beslissing. Maar nu lijkt het dan toch werkelijkheid te worden. Staatssecretaris Wiebes wil bedrijven per 1 januari 2015 verplichten om gebruik te maken van de Werkkostenregeling (WKR). Dit alles staat in het zojuist uitgebrachte Belastingplan. De vele werkgevers die nog geen gebruik maken van de regeling hebben nog ruim 3 maanden de tijd. Sinds 2011 kunnen bedrijven kiezen om gebruik te maken van de WKR. Een relatief klein percentage heeft hier daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Per 1 januari wordt het een verplichting. Ook kondigde Wiebes een aantal wijzigingen aan.

Belangrijkste wijzigingen WKR 2015:

 • Noodzakelijkheidscriterium
  In de nieuwe werkkostenregeling wordt voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium geïntroduceerd. Als een werknemer gereedschap, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zonder meer nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Mede hierdoor vervalt het fiscale onderscheid tussen computers, smartphones en tablets. Voor de zakelijke iPad geldt bovendien niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’ van meer dan 90%.
 • Producten eigen bedrijf
  De oude regeling voor producten uit het eigen bedrijf blijft bestaan binnen de WKR. De werkgever mocht onder de oude regeling 20 procent personeelskorting met een maximum van € 500 per jaar geven op producten en diensten uit het eigen bedrijf. Die regeling geldt vanaf 1 januari 2015 ook onder de WKR.
 • Vergoeden, verstekken, ter beschikking stellen?
  Het verschil tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen komt te vervallen. Voor een aantal (werkplekgerelateerde) zaken geldt nu een nihilwaardering alleen als de werkgever deze ter beschikking stelt. Dat betekent dat de werkgever zelf de zaken aanschaft en tevens eigenaar blijft. Vergoeden of verstrekken maakt de goederen belast tenzij dat wordt geregeld via de vrije ruimte.
 • Vereenvoudigd vaststellen verschuldigde belasting
  De werkgever hoeft nog maar 1 keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting voor de werkkostenregeling is. Voorheen moest de werkgever dit per aangiftetijdvak bekijken. Over het bedrag dat de vrije ruimte (1,2% in 2015) overschrijdt, moet een eindheffing (80%) worden afgedragen in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.
 • Werkkostenregeling op concernniveau
  Voor concerns wordt het mogelijk om onder voorwaarden de werkkostenregeling op concernniveau toe te passen in plaats van per concernonderdeel. Dit betekent één vrije ruimte voor het hele concern.
 • Basis ongewijzigd
  De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot het vastgestelde percentage van 1,2 % van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Bedrijven hoeven deze extra’s onder de werkkostenregeling niet meer per werknemer bij te houden. Dat mag in één berekening voor het hele bedrijf.