Ontwikkeling arbeidsvoorwaardentool Grafimedia loopt op schema

02-10-2012

Voor de derde keer in anderhalf jaar tijd praatte Marc van Wijk van Iselect de Ledenraad bij over de arbeidsvoorwaardentool Grafimedia. De arbeidsvoorwaardentool – een webapplicatie – vormt een belangrijke bouwsteen voor de toekomstige comfortabele arbeidsovereenkomst. Op 1 oktober start een pilot met circa vijftien bedrijven. Volgens Marc van Wijk loopt de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaardentool op schema en binnen budget. De webapplicatie is driekwart klaar.

Veiligheid

Naast een uitgebreide instructie op maat voor de pilotbedrijven is er hard gewerkt aan de veiligheid. Een onafhankelijk audit-team kijkt vooraf, tijdens en na afloop van de bouw of er aan alle strenge veiligheidseisen is voldaan. Eén van de risico’s die Van Wijk signaleert is de vraag of bedrijven in staat zullen zijn hun salarisgegevens goed aan te leveren. Van Wijk en zijn team hebben zo gedetailleerd mogelijk uitgewerkt wat er precies aan informatie wordt verwacht. Eind oktober maken ze de balans op en kijken of er aanvullende acties nodig zijn. Mochten er geen kinken in de kabel komen, dan kan in december dit jaar de arbeidsvoorwaardentool de lucht in. Ter voorkoming van misverstanden: dat wil niet zeggen dat er dan ook sprake is van de comfortabele arbeidsovereenkomst. Technisch mag de applicatie klaar zijn, de invulling van de set hedendaagse arbeidsvoorwaarden op maat is een taak voor de werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.