Werkgevers zouden graag de secundaire arbeidsvoorwaarden flexibiliseren binnen hun organisatie om een aantrekkelijke werkgever te worden. Ruim 32 procent van hen geeft aan deze voorwaarden te willen aanpassen. Dit blijkt uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2015-2016 van Human Capital Group.

Werkgevers zien de flexibilisering van werktijd en werkplek steeds minder als een optie om aantrekkelijk voor werknemers te zijn. In 2011 vond 40 procent van de respondenten dit nog een optie inmiddels is dit gedaald tot 13 procent.

Zelf arbeidsvoorwaarden invullen

In 2011 gaf meer dan de helft van de organisaties een keuzesysteem te hebben, waarbij gewenste arbeidsvoorwaarden gekozen kunnen worden door werknemers. Vier jaar later is dit percentage gedaald tot 23 procent onder werkgevers.

Keuzesystemen

De respondenten maken over het algemeen gebruik van twee soorten keuzesystemen. Driekwart van de ondervraagden geeft aan gebruik te maken van het cafetariamodel. Ook het budgetmodel wordt vaak gebruikt, maar kent op dit moment minder aanhang. Wel kan geconcludeerd worden dat er een langzame verschuiving van cafetaria- naar budgetmodel plaatsvindt.
Bij het cafetariamodel kunnen medewerkers verschillende arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitruilen. Bij het budgetmodel werkt dit anders en kunnen specifieke arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiegeld en bovenwettelijk verlof, worden ingezet om een of meerdere andere arbeidsvoorwaarden te kopen. Alle respondenten gaven aan dat beide systemen beschikbaar zijn voor alle medewerkers in de organisatie waar zij werken.

Motivatie medewerkers

De belangrijkste reden voor werkgevers om medewerkers zelf hun arbeidsvoorwaarden te laten kiezen blijft toch dat medewerkers hier zelf behoefte aan hebben. In 2010 gaf 60 procent van de ondervraagden aan dat dit de belangrijkste reden is. In 2015 is dit percentage gedaald tot 37 procent. Daarnaast geeft bijna twee derde van de respondenten aan dat het een mogelijkheid biedt om verlofstuwmeren af te bouwen.

De oplossing

Iselect biedt een eigentijdse online arbeidsvoorwaardentool voor cao-partijen. De optimale ondersteuning voor bedrijfstakken die flexibele arbeidsvoorwaarden willen invoeren en ontzorgen voor MKB-bedrijven én grote ondernemingen. Het biedt u als werkgever een oplossing om alle regelingen, verplichtingen en collectieve voordelen onder de aandacht van uw medewerkers te brengen. Het portaal is dé optimale ondersteuning voor bedrijven en bedrijfstakken die flexibele arbeidsvoorwaarden en/of een individueel keuzebudget invoeren.

  • Contact met Iselect? Klik hier
  • Voor het originele artikel, klik hier

Bron: www.hrpraktijk.nl
Datum: nov 2015