Iselect heeft de eerste Sectoranalyse MDIEU voor sectoren aangevraagd

Op 1 februari j.l. ging het eerste tijdvak open voor het aanvragen van subsidie voor een sectoranalyse in het kader van de MDIEU. Dit is de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Met de regeling wil de overheid een forse impuls geven aan duurzame inzetbaarheid binnen sectoren. Eigenlijk willen toch al onze klanten ‘werkenden inzetbaar en fit houden tot aan hun pensioen’. De regeling loopt van 2021 tot en met december 2025. Er is voor sectoren een flink bedrag beschikbaar voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Sectoranalyse
De sectoranalyse is het eerste onderdeel van de subsidieregeling. Sectoren kunnen nu €20.000 subsidie aanvragen voor deze analyse. In de sectoranalyse wordt gezamenlijk een goed beeld van de omvang en samenstelling van werkenden en ondernemingen in de sector geschetst. De ontwikkelingen in de sector rondom werkgelegenheid worden verkent. Er wordt 5 jaar vooruit gekeken. Tenslotte wordt een beeld gevormd van de knelpunten en kansen rond duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Aanpak Iselect
Samen met sociale partners bepalen wij de beste aanpak voor het onderzoek in uw sector. Hierbij gaan we uit van onze jarenlange ervaringen met eerdere sectoranalyses, ESF-trajecten en Toekomstscenario’s. We gebruiken op de eerste plaats de vele data die al aanwezig is. We verzamelen aanvullende data, maar gaan vooral ook met partijen in gesprek. Via klantpanels, interviews, of vragenlijstonderzoek met zowel werkgevers als medewerkers proberen we de stand van zaken nog beter te peilen. Bevindingen toetsen we bij betrokken partijen en we zoeken signalen, issue’s of verbeterpunten op. Alle partijen worden vanuit hun expliciete rol concreet gevraagd om met oplossingen en ambities te komen.

De sectoranalyse sluiten wij af met de oplossingsrichtingen en ambities. Deze acties vormen de bouwstenen voor een activiteitenplan duurzame inzetbaarheid. Dit plan vormt de basis voor eventuele vervolgstappen en een subsidieaanvraag MDIEU.

Ervaring Iselect
Iselect heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van uiteenlopende sectoranalyses en verkenningen. In onze branche-trajecten brengen wij duurzame inzetbaarheid binnen de sector in kaart. Wij maken onderzoeksresultaten praktisch en zoeken naar de haalbare ambities voordat we een plan van aanpak opstellen. Om direct aan de slag te kunnen moet een vervolg-aanpak herkenbaar en haalbaar zijn.

Aanvragen kan nu, tot 26 februari

De sectoranalyse in dit tijdvlak 2021 kan nog tot vrijdag 26 februari 2021. We kunnen dit snel voor u regelen. Het is echt nog goed haalbaar. Als u interesse heeft, neem dan contact op.
U kunt rechtstreeks contact opnemen met Sanne Misset