Ontwikkelingen met impact op arbeidsvoorwaarden

Nederland bevindt zich midden in een periode van fundamentele veranderingen op de arbeidsmarkt.

 • De arbeidsmarkt verandert:
  De groep werkenden vergrijst, verkleurt, kan zowel man als vrouw zijn en combineert werk-prive in een niet-fulltime baan. De medewerker wil meer zeggenschap over zijn arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Het werk verandert:
  Beroepen veranderen door technologische ontwikkelingen en functies worden heterogener en meer projectmatig.  De werk-locatie is variabel (het nieuwe werken), samenwerken en onderlinge communicatie (via bijv. internet en netwerken) is dynamisch en werktijden zijn flexibel.
 • De arbeidsrelatie verandert:
  Geen vast contract meer, maar een veelkleurig pallet van arbeidscontracten is aan het ontstaan. Meer gelijkheid tussen werkgever en medewerker die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben.

Om medewerkers te werven en vast te houden, is het voor werkgevers essentieel om aan te sluiten op deze veranderingen. Een nieuwe generatie arbeidsvoorwaarden gericht op individuele keuzevrijheid en flexibiliteit. Geen verplichte paritaire of bedrijfsregelingen, maar individuele keuzemodellen en individuele benadering.

Eigentijdse online communicatie is hierbij niet weg te denken. Iselect biedt partijen een complete oplossing voor het invoeren en uitvoeren van flexibele arbeidsvoorwaardenregelingen met een individuele keuzebudget of keuzemogelijkheden.

 • Bron: Iselect
 • Datum: Juli 2014