Iselect gekozen ontwikkelaar voor arbeidsvoorwaardentool

19-07-2012  Voorts heeft de stuurgroep het advies van het projectbureau gevolgd betreffende de aanbieder van het arbeidsvoorwaardentool en besloten dat Iselect dit instrument mag ontwerpen. Iselect is een samenwerkingsverband van Indicia, Tasper en Achmea. Met deze organisatie zal op brancheniveau door het Bedrijfstakbureau een intentieverklaring worden aangegaan. Het daadwerkelijke contract en aanbesteding zal in oktober 2012 worden gerealiseerd. De verwachting is dan, dat het digitale arbeidsvoorwaardeninstrument in het tweede kwartaal van 2013 gereed zal kunnen zijn. Iselect zal de komende maanden nauw worden betrokken bij met name de verdere invulling van het hoofdstuk over ‘Mijn Persoonlijke Keuzes’

  • Lees meer
  • Bron: Nieuwsbrief ‘raam CAO voor het Uitgeverijbedrijf’ – nummer 2