Flexibiliteit in secundaire arbeidsvoorwaarden sterk gewenst

Werknemers willen graag zélf meer bepalen hoe hun secundaire arbeidsvoorwaarden er uit zien. Dat past ook helemaal in de trend van maatwerk in werkgeverschap, zegt professor Xavier Baeten, onderzoeksleider en oprichter van het Vlerick Reward Centre.
Het rare is: secundaire arbeidsvoorwaarden spelen eigenlijk maar een kleine rol in het engagement van mensen.

Lees verder!

Brancheportaal voor Vereniging VACO gaat pilotfase in

In opdracht van Vereniging VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland, heeft Iselect het arbeidsvoorwaardenportaal, www.mijnbandenbaan.nl , ontwikkeld en gebouwd. Hier is voor werknemers en werkgevers in de branche relevante informatie te vinden over de branche, sociale afspraken, opleidingen en alles over veilig werken.

Lees verder!

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 verplicht

Het was lang wachten op een definitieve beslissing. Maar nu lijkt het dan toch werkelijkheid te worden. Staatssecretaris Wiebes wil bedrijven per 1 januari 2015 verplichten om gebruik te maken van de Werkkostenregeling (WKR). Dit alles staat in het zojuist uitgebrachte Belastingplan. De vele werkgevers die nog geen gebruik maken van de regeling hebben nog ruim 3 maanden de tijd. Sinds 2011 kunnen bedrijven kiezen om gebruik te maken van de WKR. Een relatief klein percentage heeft hier daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Per 1 januari wordt het een verplichting. Ook kondigde Wiebes een aantal wijzigingen aan.

Lees verder!

Naar één cao voor de gehele uitgeverijsector

In 2012 hebben cao-partijen in de uitgeverijsector gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar een raam-cao die in de plaats zou moeten komen van zes huidige cao’s in de sector. Deze verkenning was gebaseerd op cao-afspraken die zijn gemaakt in 2011 en 2012 en is uitgevoerd door een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken cao-partijen (FNV-KIEM, CNV Dienstenbond, de Unie, NVJ, Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf).

Lees verder!