Eindrapport paritaire verkenning …

In 2012 hebben caopartijen in de uitgeverijsector gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar een raamcao die in de plaats zou moeten komen van zes huidige cao’s in de sector. Deze verkenning was gebaseerd op cao afspraken die zijn gemaakt in 2011 en 2012.

Lees verder!

SER-Advies: Verbreding …

De SER heeft vanochtend unaniem een advies vastgesteld over verbreding van het draagvlak voor cao-afspraken. Conclusie is dat er op dit moment voldoende draagvlak is. Het cao-stelsel is van essentieel belang voor de arbeidsverhoudingen in ons land. Met het oog op de toekomst is het wel nodig dat cao-partijen blijven werken aan een breed draagvlak voor de cao. Bijvoorbeeld door de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de cao (verder) te vergroten en vooral door werknemers meer te betrekken bij het tot stand komen van een cao. Het is een reactie op een adviesaanvraag van toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp. Aanleiding voor de adviesaanvraag waren enkele debatten in de Tweede Kamer over het stelsel van cao’s en algemeen verbindend verklaring.

Lees verder!

Cao Grafimedia: “Van oud …

Per 1 augustus 2013 loopt de huidige cao Grafimedia af en gaan we weer proberen een nieuwe cao af te sluiten. Proberen, want je weet immers nooit hoe zo’n onderhandelingsproces loopt. Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren, kwam de huidige cao ook niet vanzelf tot stand, een heuse stakingsdreiging ging vooraf aan het laatste akkoord. Wij zijn u nog steeds dankbaar dat u toen heeft laten zien te willen knokken voor goede arbeidsvoorwaarden.

Lees verder!

Einde looptijd Grafimedia-cao …

p 1 augustus is de looptijd van de Grafimedia-cao ten einde. Hoogste tijd om de leden te vragen wat zij graag willen wijzigen voor een nieuwe cao maar ook aanleiding om u bij te praten over de ontwikkelingen met de op handen zijnde ‘comfortabele arbeidsovereenkomst’.

Lees verder!