Werkkostenregeling per 1 januari 2015 verplicht

Het was lang wachten op een definitieve beslissing. Maar nu lijkt het dan toch werkelijkheid te worden. Staatssecretaris Wiebes wil bedrijven per 1 januari 2015 verplichten om gebruik te maken van de Werkkostenregeling (WKR). Dit alles staat in het zojuist uitgebrachte Belastingplan. De vele werkgevers die nog geen gebruik maken van de regeling hebben nog ruim 3 maanden de tijd. Sinds 2011 kunnen bedrijven kiezen om gebruik te maken van de WKR. Een relatief klein percentage heeft hier daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Per 1 januari wordt het een verplichting. Ook kondigde Wiebes een aantal wijzigingen aan.

Lees verder!

Naar één cao voor de gehele uitgeverijsector

In 2012 hebben cao-partijen in de uitgeverijsector gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar een raam-cao die in de plaats zou moeten komen van zes huidige cao’s in de sector. Deze verkenning was gebaseerd op cao-afspraken die zijn gemaakt in 2011 en 2012 en is uitgevoerd door een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken cao-partijen (FNV-KIEM, CNV Dienstenbond, de Unie, NVJ, Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf).

Lees verder!

Fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk belonen

Een duidelijke trend is vereenvoudiging van de loonkosten. In één oogopslag moet duidelijk zijn wat de werknemer maandelijks verdient, wat er allemaal aan beloning bij hoort en wat dat de werkgever kost. Het gaat om de totale pakketwaarde ofwel de totale remuneratie. Om die helderheid te krijgen, kiezen steeds meer bedrijven voor de invoering van een persoonlijk keuzebudget.

Lees verder!

Eindrapport paritaire verkenning …

In 2012 hebben caopartijen in de uitgeverijsector gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar een raamcao die in de plaats zou moeten komen van zes huidige cao’s in de sector. Deze verkenning was gebaseerd op cao afspraken die zijn gemaakt in 2011 en 2012.

Lees verder!