De arbeidsvoorwaardentool …

Het onderwerp wat op dit moment het meest besproken wordt binnen de pilotbedrijven is het inregelen van de arbeidsvoorwaardentool van Iselect. Om deze reden gaat deze nieuwsbrief vooral over Iselect. Eerst wordt een korte toelichting gegeven op hoe de tool tot stand is gekomen en tot slot wordt de huidige stand van zaken rondom Iselect en de arbeidsvoorwaardentool geschetst.

Lees verder!

Iselect arbeidsvoorwaardentool …

Iselect is een samenwerkingsverband van Indicia en Achmea. Marc van Wijk van Iselect verzorgt de beveiligde webapplicatie die de comfortabele cao technisch mogelijk moet maken. “De keuzemodule voor bedrijven is niet nieuw. Onze module wordt door 100.000 medewerkers gebruikt.

Lees verder!

Arbeidsvoorwaardentool ontwikkeling …

Voor de derde keer in anderhalf jaar tijd praatte Marc van Wijk van Iselect de Ledenraad bij over de arbeidsvoorwaardentool Grafimedia. De arbeidsvoorwaardentool – een webapplicatie – vormt een belangrijke bouwsteen voor de toekomstige comfortabele arbeidsovereenkomst. Op 1 oktober start een pilot met circa vijftien bedrijven. Volgens Marc van Wijk loopt de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaardentool op schema en binnen budget. De webapplicatie is driekwart klaar.

Lees verder!

Iselect betrokken bij …

Iselect, een samenwerkingsverband van Indicia, Tasper en Achmea, zal de komende maanden door het projectbureau nauw worden betrokken bij de verdere invulling van het hoofdstuk over ‘Mijn Persoonlijke Keuzes’. Iselect is de aanbieder van het online arbeidsvoorwaardentool, dat een noodzakelijk instrument is voor het faciliteren van persoonlijke keuzes door de werknemers. In de nieuwe digitale CAO krijgen werknemers een persoonlijk budget toegekend, waarmee zij zelf kunnen beslissen welke arbeidsvoorwaarden men daarmee wil financieren.

Lees verder!

Iselect gekozen …

Voorts heeft de stuurgroep het advies van het projectbureau gevolgd betreffende de aanbieder van het arbeidsvoorwaardentool en besloten dat Iselect dit instrument mag ontwerpen. Iselect is een samenwerkingsverband van Indicia, Tasper en Achmea. Met deze organisatie zal op brancheniveau door het Bedrijfstakbureau een intentieverklaring worden aangegaan. Het daadwerkelijke contract en aanbesteding zal in oktober 2012 worden gerealiseerd. De verwachting is dan, dat het digitale arbeidsvoorwaardeninstrument in het tweede kwartaal van 2013 gereed zal kunnen zijn. Iselect zal de komende maanden nauw worden betrokken bij met name de verdere invulling van het hoofdstuk over ‘Mijn Persoonlijke Keuzes’

Lees verder!

Aftrap Pilot Comfortabele Arbeidsovereenkomst Grafimedia

Lochem, De spiegeltent van Bon Salon in Lochem was het prachtige decor voor de succesvolle aftrap van de pilot Comfortabele Arbeidsovereenkomst (CAO). Een bijzonder initiatief van de sociale partners in de grafimedia. Samen met sociale partners, werkgevers, werknemers en adviesbureau Altersum werd de afgelopen jaren keihard gewerkt aan deze nieuwe CAO.

Lees verder!