Fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk belonen

Een duidelijke trend is vereenvoudiging van de loonkosten. In één oogopslag moet duidelijk zijn wat de werknemer maandelijks verdient, wat er allemaal aan beloning bij hoort en wat dat de werkgever kost. Het gaat om de totale pakketwaarde ofwel de totale remuneratie. Om die helderheid te krijgen, kiezen steeds meer bedrijven voor de invoering van een persoonlijk keuzebudget.

SER-Advies: Verbreding …

De SER heeft vanochtend unaniem een advies vastgesteld over verbreding van het draagvlak voor cao-afspraken. Conclusie is dat er op dit moment voldoende draagvlak is. Het cao-stelsel is van essentieel belang voor de arbeidsverhoudingen in ons land. Met het oog op de toekomst is het wel nodig dat cao-partijen blijven werken aan een breed draagvlak voor de cao. Bijvoorbeeld door de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de cao (verder) te vergroten en vooral door werknemers meer te betrekken bij het tot stand komen van een cao. Het is een reactie op een adviesaanvraag van toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp. Aanleiding voor de adviesaanvraag waren enkele debatten in de Tweede Kamer over het stelsel van cao’s en algemeen verbindend verklaring.

Cao Grafimedia: “Van oud …

Per 1 augustus 2013 loopt de huidige cao Grafimedia af en gaan we weer proberen een nieuwe cao af te sluiten. Proberen, want je weet immers nooit hoe zo’n onderhandelingsproces loopt. Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren, kwam de huidige cao ook niet vanzelf tot stand, een heuse stakingsdreiging ging vooraf aan het laatste akkoord. Wij zijn u nog steeds dankbaar dat u toen heeft laten zien te willen knokken voor goede arbeidsvoorwaarden.

Personeelsadministratie in …

Het KVGO riep leden op om gegevens te verstrekken die van belang zijn voor het individueel keuzebudget; een belangrijk deel van de Comfortabele Arbeidsovereenkomst. Zo’n veertig procent van de leden gaf hier gehoor aan.
Het Individueel Keuze Budget (IKB) wordt straks administratief verwerkt met de Arbeidsvoorwaardentool Iselect. Dat betekent dat er een koppeling plaats moet gaan vinden tussen de administratie van het bedrijf en deze tool.