Behandel je medewerker als ondernemer

Als er 1 branche is waar de laatste jaren veel is veranderd, dan is dat de uitgeversbranche wel. Ruud Schets van branchevereniging het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) behartigt de belangen van uitgeverijen. Zijn laatste wapenfeit: de nieuwe moderne flexibele cao die op 1 juli 2015 is afgesloten en waarmee medewerkers veel meer vrijheid hebben om hun eigen arbeidsvoorwaarden in te vullen.

Persoonlijk keuzebudget steeds vaker opgenomen in cao

In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over een persoonlijk keuzebudget voor werknemers. Dat meldt werkgeversorganisatie AWVN maandag.
In bijna een vijfde van de vorig jaar afgesloten akkoorden, waar 550.000 werknemers onder vallen, krijgen werknemers een eigen budget.
Dat kunnen zij voor verschillende doeleinden gebruiken zoals extra vrije dagen, uitbetaling of opleidingen. De scholing wordt door werknemers gebuikt voor zowel de loopbaan binnen de eigen organisatie als voor de verdere carrière daarbuiten.

Persoonlijk keuzebudget in de uitgeverijsector

Een nieuw onderdeel van de cao voor de uitgeverijen is een persoonlijk keuzebudget (PKB). Hiermee kunnen werknemers arbeidsvoorwaarden kiezen en tegen elkaar uitruilen. Hiervoor heeft Iselect de arbeidsvoorwaardentool gebouwd en geïmplementeerd. Een platform waarbij het gebruikers mogelijk wordt gemaakt de keuze in arbeidsvoorwaarden verantwoord en makkelijk te kunnen maken.