3 ontwikkelingen met grote impact op arbeidsvoorwaarden

Hoe sluit je met arbeidsvoorwaarden optimaal aan op de arbeidsmarkttrends die zich momenteel voordoen? Werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland stelden daartoe samen een nota op. Zij signaleren drie ontwikkelingen met grote impact op het arbeidsvoorwaardenoverleg. Erik Groot, directeur Programma’s en Externe Relaties bij werkgeversvereniging AWVN, signaleert verschillende trends op de arbeidsmarkt.

Medewerkers Sanoma maken online PKB-keuzes

“Vanaf vandaag heb je toegang tot jouw Persoonlijk Keuzebudget (PKB). Een tool waarmee je zelf invloed kunt uitoefenen op bepaalde arbeidsvoorwaarden. Dat is anders dan je gewend bent en misschien even wennen. Het komt er op neer dat er niets aan jouw arbeidsvoorwaarden is gewijzigd, alleen dat een deel van die voorwaarden nu als bruto geld in jouw PKB als budget terug te vinden zijn. En jij beslist zelf wat je met dat budget doet.

Gemeente Harlingen communiceert actief over IKB

De medewerkers van Gemeente Harlingen ontvangen vanaf deze maand een individueel keuzebudget (IKB). Door middel van meer vrijheid en flexibiliteit wil deze werkgever waarde toevoegen aan het beloningssysteem. Medewerkers hebben nu de keuzevrijheid om binnen duidelijke kaders eigen arbeidsvoorwaarden in te vullen. Bij keuzevrijheid hoort eigen verantwoordelijkheid. Medewerkers moeten zelf regie nemen en keuzes maken die bij de persoonlijke situatie passen.

De valkuilen van Individuele Keuzebudgetten

Steeds meer organisaties kiezen voor de invoering van een Individueel Keuzebudget (IKB of PKB) en bieden daarmee keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden. Medewerkers krijgen hierdoor steeds meer regie en eigen verantwoordelijkheid. Maar kunnen en willen ze dat wel? Of leidt dit vooral tot steeds meer keuzestress? ‘Goed communiceren en het ter beschikking stellen van een keuze-tool is essentieel’

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 verplicht

Het was lang wachten op een definitieve beslissing. Maar nu lijkt het dan toch werkelijkheid te worden. Staatssecretaris Wiebes wil bedrijven per 1 januari 2015 verplichten om gebruik te maken van de Werkkostenregeling (WKR). Dit alles staat in het zojuist uitgebrachte Belastingplan. De vele werkgevers die nog geen gebruik maken van de regeling hebben nog ruim 3 maanden de tijd. Sinds 2011 kunnen bedrijven kiezen om gebruik te maken van de WKR. Een relatief klein percentage heeft hier daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Per 1 januari wordt het een verplichting. Ook kondigde Wiebes een aantal wijzigingen aan.

Naar één cao voor de gehele uitgeverijsector

In 2012 hebben cao-partijen in de uitgeverijsector gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar een raam-cao die in de plaats zou moeten komen van zes huidige cao’s in de sector. Deze verkenning was gebaseerd op cao-afspraken die zijn gemaakt in 2011 en 2012 en is uitgevoerd door een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken cao-partijen (FNV-KIEM, CNV Dienstenbond, de Unie, NVJ, Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf).