Arbeidsvoorwaardentool ontwikkeling …

Voor de derde keer in anderhalf jaar tijd praatte Marc van Wijk van Iselect de Ledenraad bij over de arbeidsvoorwaardentool Grafimedia. De arbeidsvoorwaardentool – een webapplicatie – vormt een belangrijke bouwsteen voor de toekomstige comfortabele arbeidsovereenkomst. Op 1 oktober start een pilot met circa vijftien bedrijven. Volgens Marc van Wijk loopt de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaardentool op schema en binnen budget. De webapplicatie is driekwart klaar.

Iselect betrokken bij …

Iselect, een samenwerkingsverband van Indicia, Tasper en Achmea, zal de komende maanden door het projectbureau nauw worden betrokken bij de verdere invulling van het hoofdstuk over ‘Mijn Persoonlijke Keuzes’. Iselect is de aanbieder van het online arbeidsvoorwaardentool, dat een noodzakelijk instrument is voor het faciliteren van persoonlijke keuzes door de werknemers. In de nieuwe digitale CAO krijgen werknemers een persoonlijk budget toegekend, waarmee zij zelf kunnen beslissen welke arbeidsvoorwaarden men daarmee wil financieren.

Iselect gekozen …

Voorts heeft de stuurgroep het advies van het projectbureau gevolgd betreffende de aanbieder van het arbeidsvoorwaardentool en besloten dat Iselect dit instrument mag ontwerpen. Iselect is een samenwerkingsverband van Indicia, Tasper en Achmea. Met deze organisatie zal op brancheniveau door het Bedrijfstakbureau een intentieverklaring worden aangegaan. Het daadwerkelijke contract en aanbesteding zal in oktober 2012 worden gerealiseerd. De verwachting is dan, dat het digitale arbeidsvoorwaardeninstrument in het tweede kwartaal van 2013 gereed zal kunnen zijn. Iselect zal de komende maanden nauw worden betrokken bij met name de verdere invulling van het hoofdstuk over ‘Mijn Persoonlijke Keuzes’