CAO-onderhandelingen – Advies & begeleiding cao-proces

Advies & begeleiding cao-proces Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een afspraak tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijf of branche. Denk hierbij aan zaken zoals salaris, arbeidsduur, vakantiedagen, pensioenregelingen en andere arbeidsgerelateerde zaken. Het opstellen en onderhandelen van een cao is echter geen eenvoudige klus. Het is een complex proces waarbij beide…

Communicatie & Activatie – Campagnes en marketing automation

Campagnes en marketing automation Het creëren van content is van grote waarde voor organisaties én voor werknemers. Door op verschillende manieren belangrijke informatie, zoals CAO’s of arbeidsvoorwaarderegelingen, te communiceren worden werknemers bereikt op een aantrekkelijke en toegankelijke manier. Voorbeelden van content creatie zijn blogartikelen en social media posts, maar ook (animatie) video’s en infographics. Het…

Communicatie & Activatie – Animaties en video

Animaties en video’s Door arbeidsvoorwaarden en regelingen op een toegankelijke en aantrekkelijke manier te communiceren, zal het gebruik en de tevredenheid hiervan toenemen. Werknemers moeten weten waar ze met vragen terecht kunnen. En de informatie moet voor hen begrijpelijk zijn. Vanuit branches en (MKB)bedrijven wordt niet altijd voorzien in deze werknemerscommunicatie. Lange, complexe cao-teksten of…

Moderne Arbeidsvoorwaarden – Arbeidsvoorwaardecommunicatie

Arbeidsvoorwaardecommunicatie Veel branches komen een cao overeen voor de gehele bedrijfstak. In de bedrijfstak-cao staan de arbeidsvoorwaarden die bedrijven in de branche minimaal moeten bieden, zoals loon, werktijden, vakantiedagen, etc. Op een krappe arbeidsmarkt is niet alleen beloning met salaris belangrijk, maar ook het bieden van motivatie en inspiratie. Een belangrijk onderdeel van goed beloningsbeleid…

Moderne Arbeidsvoorwaarden – Individuele keuzebudgetten

Persoonlijk Keuzebudget (PKB) Een concurrerende arbeidsmarktpropositie? Werken aan duurzame inzetbaarheid? Geef werknemers meer eigen regie om hun beloningspakket zelf samen te stellen. Werknemers willen in toenemende mate hun eigen pakket arbeidsvoorwaarden kunnen samenstellen. U kunt een Persoonlijk Keuzebudget introduceren waardoor de werknemer zelf keuzes maakt. De werknemer beslist zelf om geld te ontvangen of liever…

Moderne Arbeidsvoorwaarden – Arbeidsvoorwaardenbeleid

Arbeidsvoorwaardenbeleid Een goed arbeidsvoorwaardenbeleid ondersteunt de (HR)strategie van uw bedrijf en kan een belangrijke bijdrage leveren om een aantrekkelijke werkgever te zijn. In tijden van een krappe arbeidsmarkt is een goed beloningsbeleid nog belangrijker en kunt u hiermee het verschil maken bij het behouden en werven van werknemers. Om een passend, marktconform arbeidsvoorwaardenbeleid op te…

Duurzame Inzetbaarheid – DI-platformen

DI-platformen De duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Niet alleen vanwege de veranderende arbeidsmarkt, maar ook vanwege het feit dat mensen langer moeten doorwerken voordat ze met pensioen kunnen. Om duurzaam inzetbaar te blijven gedurende hun loopbaan, is het behoud van gezondheid, vitaliteit, attitude en motivatie bij werknemers van essentieel belang. Hierin…

Duurzame Inzetbaarheid – Subsidietrajecten

Subsidietrajecten Het financieren van nieuwe projecten of investeringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, kan een uitdaging zijn voor brancheorganisaties en bedrijven. Gelukkig zijn er verschillende subsidies beschikbaar op het gebied van duurzame inzetbaarheid, zoals de ESF-subsidie en MDIEU-regeling. Deze subsidies helpen organisaties om kosten te dekken en projecten te realiseren.  Het verkrijgen van een…