Persoonlijk Keuzebudget (PKB)

Een concurrerende arbeidsmarktpropositie? Werken aan duurzame inzetbaarheid? Geef werknemers meer eigen regie om hun beloningspakket zelf samen te stellen. Werknemers willen in toenemende mate hun eigen pakket arbeidsvoorwaarden kunnen samenstellen. U kunt een Persoonlijk Keuzebudget introduceren waardoor de werknemer zelf keuzes maakt. De werknemer beslist zelf om geld te ontvangen of liever ter waarde van dit bedrag een voorziening (verlof, opleiding, fiets ea) wil kopen. Met een keuzebudget hebben medewerkers meer keuzevrijheid over de inhoud van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Ze kunnen hierdoor keuzes maken die beter aansluiten bij hun levensfase en werk- en privésituatie. 

Bij de introductie van een persoonlijk keuzebudget bepaalt u welk deel van de beloning het persoonlijk budget gaat vormen. Bepaalde arbeidsvoorwaarden worden flexibel. Daarnaast is communicatie naar en het faciliteren van werknemers om gebruik te maken van de mogelijkheden belangrijk. Er moet voor u en voor de werknemers een goede administratieve afwikkeling zijn. Iselect ondersteunt organisaties bij het online implementeren van een Persoonlijk Keuzebudget (PKB), ook wel een Individueel Keuzebudget (IKB) genoemd. 

Online Persoonlijk Keuzebudget binnen de branche 

Arbeidsvoorwaardenvorming 

Om arbeidsvoorwaarden te flexibiliseren en een persoonlijk keuzebudget te introduceren doorloopt u het traject van arbeidsvoorwaardenvorming. Essentieel hierbij is het gesprek binnen de organisatie en met een ondernemersraad (OR). In deze gezamenlijke sessies bepaalt u de inrichting en wijze van implementatie van het PKB.  

Iselect kan u helpen om in kaart te brengen waar eventuele kansen of knelpunten ten aanzien van uw huidige arbeidsvoorwaarden liggen, maar ook om moderne flexibele arbeidsvoorwaarden te verkennen. We onderzoeken op verschillende onderdelen of het huidige model/beleid representatief, toekomstbestendig en werkbaar is. 

Aan de hand van deze inventarisatie worden voorstellen geformuleerd en wordt advies gegeven ten aanzien van verdere stappen en keuzes. Indien u dat wenst kan Iselect u helpen om met betrokken partijen tot een akkoord te komen. Pas daarna kunnen we aan de slag met het implementeren van een PKB. 

Implementeren van een PKB 

Als de inhoud van het pakket arbeidsvoorwaarden bekend is stellen we gezamenlijk een plan op voor de implementatie ervan. Het betreft niet alleen de salaris-technische implementatie maar ook de communicatie en het faciliteren van het keuzebudget. Werknemers worden op eigentijdse wijze geïnformeerd over de mogelijkheden van het PKB, de fiscale consequenties, voor- en nadelen en de werkwijze. Acceptatie door en begrip van werknemers is een belangrijk onderdeel binnen de implementatie. 

Online PKB door Iselect: 

  • Ondersteuning & ontzorgen in het gehele moderne arbeidsvoorwaarden traject 
  • Implementatie PKB-regeling 
  • Het creëren van unieke online oplossingen om moderne arbeidsvoorwaarden te faciliteren 
  • Ruim 20 jaar ervaring met zowel bedrijven als (branche)organisaties 

Iselect biedt een digitale omgeving waarin werknemers zelf keuzes kunnen maken, eventueel declaraties kunnen doen, hun saldo kunnen zien en uitleg krijgen. Deze digitale omgeving bevat tevens een beheerdersomgeving waarin HR en de salarisadministratie alle keuzes kunnen inzien, nieuwe gegevens importeren, keuzegegevens exporteren en werknemer gegevens kunnen inzien of werknemers kunnen ondersteunen met antwoorden op vragen. 

Een belangrijke laatste stap is communicatie en activatie. In een aansprekende campagne kunt u werknemers toelichting geven en uitnodigen om eigen passende keuzes te maken. 

Wat Iselect voor u kan betekenen 

Het resultaat van bovengenoemde stappen is een geïmplementeerde PKB-regeling, ondersteund door middel van een digitale omgeving die werknemers in staat stelt dagelijks een keuze te maken in hun flexibele arbeidsvoorwaardenpakket en die HR en de salarisadministratie mogelijkheden geeft tot een juiste verwerking.  

 Iselect ondersteunt en ontzorgt organisaties in het gehele traject rondom moderne arbeidsvoorwaarden. Van het advies gedurende de arbeidsvoorwaardevorming tot het inrichten van een digitale omgeving waarin keuzes omtrent arbeidsvoorwaarden gemaakt kunnen worden, en het communiceren van de voorwaarden naar werknemers toe. Onze inhoudelijke kennis met modernisering van arbeidsvoorwaarden combineren we met de expertise om informatie en processen te digitaliseren. Dit in samenwerking met de klant op maat, passend bij de doelen en het karakter van de organisatie. 

Bent u geïnteresseerd in hoe u als werkgever aantrekkelijker kan worden op de arbeidsmarkt, hoe u beloningstevredenheid verhoogt of hoe u invulling geeft aan duurzame inzetbaarheid? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag!

Bekijk hieronder relevante cases op het gebied van moderne arbeidsvoorwaarden