Branche organisatie 2.0 – Branche communicatie

Branche communicatie In een sterk en snel veranderende wereld zijn bedrijven kritischer geworden over hun lidmaatschap bij een brancheorganisatie. Nu veel branche gerelateerde informatie online en openbaar beschikbaar is, worden er vraagtekens gezet bij de toegevoegde waarde van een lidmaatschap. Brancheorganisaties zijn vrijwel genoodzaakt om henzelf opnieuw uit te vinden en te innoveren, zodat de…

Branche organisatie 2.0 – Data-propositie

Data-propositie Steeds meer brancheorganisaties hebben te maken met de renationalisatie van de ledenrelatie. Terwijl er eerder sprake was van actieve betrokkenheid onder leden is de ‘what’s in it for me’ mentaliteit de hedendaagse realiteit. Kortom, leden zijn kritischer geworden over hun lidmaatschap bij een brancheorganisatie. Dit met als gevolg dat brancheorganisaties zichzelf opnieuw moeten uitvinden,…

Data & connectiviteit – Connectiviteit

Connectiviteit Binnen een branche heeft ieder bedrijf aanspraak op eenzelfde regeling. Neem als voorbeeld de regeling persoonlijk keuzebudget. Werknemers van een bedrijf krijgen hier de keuzevrijheid tussen verschillende beloningen, zoals vrije dagen of een extra uitbetaling. De keuze die wordt gemaakt moet worden afgehandeld in verschillende systemen en er zijn verschillende leveranciers bij betrokken. De…

CAO-onderhandelingen – Gemandeerd onderhandelaar

Gemandeerd onderhandelaar Het opstellen en onderhandelen van een cao is een complex proces. Iedere partij heeft haar eigen belangen en ontevredenheid of conflict gedurende het proces zijn niet uitgesloten. Vele brancheorganisaties en vakbonden schakelen dan ook een onafhankelijke adviseur of onderhandelaar in voor dit proces. Iselect is gespecialiseerd in het ondersteunen van branches en vakbonden…