Digitale achterbanraadpleging

In deze tijd zijn er steeds minder Nederlanders lid van een vakbond, wat betekent dat de stem van de werknemers bij het opstellen van cao’s en andere arbeidsvoorwaarden beperkt is. De leden die nog lid zijn van een vakbond zijn vaak niet representatief, wat ervoor zorgt dat de mening van leden een gekleurde uitkomst heeft. Toch zijn vakbonden nog steeds zeer invloedrijk bij het bepalen van de arbeidsvoorwaarden en hebben ze bijvoorbeeld een grote impact op het Nederlandse pensioen- en zorgstelsel. De vakbonden hebben namelijk nog steeds 50% zeggenschap in het vaststellen van een cao. Om meer werknemers te betrekken bij het proces van het opstellen van moderne arbeidsvoorwaarden, kan er online achterbanraadplegingen worden gehouden. Zo kunnen de wensen en knelpunten van alle werknemers in kaart worden gebracht. Iselect zet digitale achterbanraadpleging in voor (branche) organisaties om tot de juiste cao-onderhandelingen te komen. 

Digitale achterbanraadpleging binnen uw branche 

Digitale achterbanraadpleging is een proces waarbij een brancheorganisatie of bedrijf online de mening van werknemers verzamelt over verschillende onderwerpen – ongeacht van hun lidmaatschap bij een vakbond. Denk bijvoorbeeld aan (flexibele) werktijden en loon of secundaire arbeidsvoorwaarden. De focus ligt hierbij op het in kaart brengen van daadwerkelijke wensen en knelpunten van werknemers binnen een branche. De verkregen mening kan gebruikt worden om input te krijgen voor cao-onderhandelingen. Tijdens een digitale achterbanraadpleging worden er vragen gesteld via een enquête of een online platform (e.g., applicatie) aan alle werknemers. De antwoorden worden vervolgens geanalyseerd en gebruikt om beleidsbeslissingen te nemen.   

Digitale achterbanraadpleging bij Iselect 

  • Uitvoering van digitale achterbanraadpleging voorafgaand aan het cao-traject 
  • Meer betrokkenheid (en inbreng) van werknemers 
  • Ruim 20 jaar ervaring, zowel met bedrijven als brancheorganisaties 

Digitale achterbanraadpleging is een efficiënte manier om de mening van een grote groep mensen te verzamelen en kan ook bijdragen aan meer betrokkenheid van de achterban bij belangrijke beslissingen die worden genomen door de (branche)organisatie of vakbond. De kracht zit in het vragen naar de mening van alle werknemers in plaats van slechts de leden van een vakbond – waar de gemiddelde leeftijd vaak rond de 60 jaar ligt. 

Wat Iselect voor u kan betekenen 

Iselect biedt een efficiënte en effectieve methode voor digitale achterbanraadpleging, waardoor werknemers uit de branche meer betrokken worden bij het cao-traject. Zelfs met een laag percentage van leden kunnen we de stem van werknemers meekrijgen. Voorafgaand aan het cao-traject stelt Iselect gerichte vragen om inzicht te krijgen in de wensen en knelpunten van de huidige arbeidsvoorwaarden en regelingen. Door op deze manier beslissingen te nemen, zorgen we ervoor dat de uiteindelijke cao beter aansluit op de behoeften en wensen van de werknemers, wat leidt tot hogere tevredenheid van werknemers. 

Bent u benieuwd wat digitale achterbanraadpleging kan betekenen voor uw (branche)organisatie? Vul dan het contactformulier in voor een vrijblijvend gesprek. 

Ontdek hieronder relevante cases op het gebied van digitale achterbanraadpleging

Grafimedia

Grafimedia Comfortabele ArbeidsOvereenkomst met IKB Sociale partners in de Grafimedia werkte sinds 2009 aan modernisering van de cao. Ze ontwikkelden de Comfortabele ArbeidsOvereenkomst. Doelstelling was om een nieuwe vorm van arbeidsovereenkomsten te creëren die toekomst-vast zijn. Deze nieuwe cao zou geschikt zijn om arbeidsvoorwaarden flexibel in te richten. Met ruimte…

Lees meer

CAO betaald voetbal

Stichting CAO voor contractspelers Na je carrière: (om)scholing, opleiding en begeleiding Een sigarenzaak beginnen na je voetbalcarrière, is geen reële optie meer. Veel huidige profvoetballers hebben moeite om na een voetbalcarrière de draad in een andere baan op te pakken. De stichting Cao voor contractspelers richt zich onder andere op…

Lees meer

Gemeenten CAR-UWO IKB

Arbeidsvoorwaardenportaal IKB Goed geïnformeerd keuzes maken Centraal Beheer biedt gemeenten een unieke oplossing om het IKB online naar medewerkers te communiceren en administratie te organiseren.  Dit kan samen met uw eigen salarispakketleverancier! Centraal Beheer is de verzekeraar van meer dan 370 gemeenten in Nederland. Dit netwerk en deze kracht willen…

Lees meer