Gemandeerd onderhandelaar

Het opstellen en onderhandelen van een cao is een complex proces. Iedere partij heeft haar eigen belangen en ontevredenheid of conflict gedurende het proces zijn niet uitgesloten. Vele brancheorganisaties en vakbonden schakelen dan ook een onafhankelijke adviseur of onderhandelaar in voor dit proces. Iselect is gespecialiseerd in het ondersteunen van branches en vakbonden bij cao-onderhandelingen. Onze adviseurs doen dit vanuit verschillende rollen waaronder die van gemandeerd onderhandelaar. Deze onderhandelaar heeft de bevoegdheid om namens een organisatie of partij te onderhandelen en beslissingen te nemen.  Dit kan gaan over arbeidsvoorwaarden, loonafspraken en andere arbeid gerelateerde zaken. Een gemandeerd onderhandelaar heeft een specifiek mandaat of volmacht gekregen om bepaalde kwesties te bespreken en overeenkomsten te sluiten met andere partijen namens de opdrachtgever. Het mandaat geeft de onderhandelaar de nodige autoriteit en beperkt ook zijn of haar vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen. 

Ondersteuning vanuit een gemandeerd onderhandelaar 

Voorafgaand aan de onderhandelingen bereidt de onderhandelaar zich voor met de opdrachtgever. Zo wordt er bepaald wat het doel is, wat de koers is die gevaren moet worden en wat het mandaat is dat daarbij hoort. Tijdens de onderhandelingen kunnen er voorstellen vanuit de andere partij komen en dan is het aan de onderhandelaar om te beoordelen in hoeverre dit past bij de gestelde doelen en het mandaat dat is gegeven. Een belangrijke vaardigheid van een gemandeerd onderhandelaar is om niet meteen met gestrekt been de onderhandeling in te gaan, maar om te zoeken naar wat redelijk is en wat wel of niet past bij de gestelde doelen. 

Gemandeerd onderhandelaar van Iselect 

  • Ruim 20 jaar ervaring op het terrein van arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaardenvorming 
  • Kan optreden vanuit zowel de werkgeverszijde als vanuit de werknemersvertegenwoordiging 
  • Expertise om cao-afspraken te implementeren en digitaliseren 

Op deze manier wordt er geprobeerd om binnen het gegeven mandaat tot een oplossing te komen. Onze adviseurs beschikken niet alleen over deze kwaliteit, maar ze kunnen ook optreden in opdracht van zowel de werkgever als de werknemers. Dit maakt de adviseurs van Iselect uniek, aangezien de meeste gemandeerde onderhandelaars gekleurd zijn in de partij die ze vertegenwoordigen. 

Wat kan Iselect voor u betekenen? 

De adviseurs van Iselect hebben jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaardevorming. Wat Iselect uniek maakt is dat wij beschikken over zeer ervaren adviseurs die vanuit verschillende rollen kunnen optreden. Met een gemandeerd onderhandelaar van Iselect haalt u een professionele en onafhankelijke partner in huis die uw belangen optimaal behartigt bij cao-onderhandelingen. U kunt rekenen op een heldere communicatie, een goede voorbereiding en een succesvol resultaat. 

Kunt u de begeleiding van een gemandeerd onderhandelaar van Iselect gebruiken bij het doorlopen van uw CAO-proces? Wij denken graag, geheel vrijblijvend, met u mee. Vul het contactformulier in, dan nemen wij contact met u op. 

Bent u benieuwd naar relevante cases op het gebied van gemandeerde onderhandelaars en/of cao-onderhandelingen? Ontdek ze hieronder

Grafimedia

Grafimedia Comfortabele ArbeidsOvereenkomst met IKB Sociale partners in de Grafimedia werkte sinds 2009 aan modernisering van de cao. Ze ontwikkelden de Comfortabele ArbeidsOvereenkomst. Doelstelling was om een nieuwe vorm van arbeidsovereenkomsten te creëren die toekomst-vast zijn. Deze nieuwe cao zou geschikt zijn om arbeidsvoorwaarden flexibel in te richten. Met ruimte…

Lees meer

CAO betaald voetbal

Stichting CAO voor contractspelers Na je carrière: (om)scholing, opleiding en begeleiding Een sigarenzaak beginnen na je voetbalcarrière, is geen reële optie meer. Veel huidige profvoetballers hebben moeite om na een voetbalcarrière de draad in een andere baan op te pakken. De stichting Cao voor contractspelers richt zich onder andere op…

Lees meer

Gemeenten CAR-UWO IKB

Arbeidsvoorwaardenportaal IKB Goed geïnformeerd keuzes maken Centraal Beheer biedt gemeenten een unieke oplossing om het IKB online naar medewerkers te communiceren en administratie te organiseren.  Dit kan samen met uw eigen salarispakketleverancier! Centraal Beheer is de verzekeraar van meer dan 370 gemeenten in Nederland. Dit netwerk en deze kracht willen…

Lees meer