Algemeen

Iselect is een initiatief van Achmea en Indicia. Iselect is niet alleen onze handelsnaam maar tevens de naam van de online arbeidsvoorwaardentool  die wij voor onze klanten ontwikkelen.

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de Iselect website en alle overige  url’s van de online arbeidsvoorwaardentool  van Iselect in welke vorm dan ook.

Inhoud van de website en verwijzingen

De door Iselect verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Echter, ondanks dat Iselect zich inspant voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op onze website en overige url`s, kan Iselect voor de juistheid en volledigheid daarvan op geen enkele wijze instaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief van aard.

Aan de inhoud van de website kunnen in zijn geheel geen rechten worden ontleend. Iselect en haar toeleveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop /daardoor verstrekte informatie. Iselect aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s) die niet door Iselect worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Iselect.

Keuze en gebruik informatie

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die u aantreft op onze website of binnen de online arbeidsvoorwaardentool van Iselect.

Wijzigen inhoud en verwijzingen

Iselect streeft naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Iselect kan echter niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van de website.
Verder garandeert Iselect niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.  Iselect heeft het recht de inhoud van en de verwijzingen op de online arbeidsvoorwaardentool op ieder moment en zonder verdere aankondiging te wijzigen en/of (gedeeltelijk) te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van Iselect of haar opdrachtgevers.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor anders dan persoonlijke doelstellingen. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Iselect omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Informatie op de online arbeidsvoorwaardentool van Iselect mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Hyperlinks

Iselect aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Iselect garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Cookies

Op de arbeidsvoorwaardentool van Iselect kan gebruik gemaakt worden van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.  In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Verwerking van keuzes in de arbeidsvoorwaardentool

Ingeval onze arbeidsvoorwaardentool een zogeheten Keuzemodule  bevat  waarbinnen keuzes  door de werknemer kunnen worden gemaakt, dan zijn deze keuzes gebaseerd op gegevens die via de werkgever zijn ontvangen. Iselect is niet aansprakelijkheid voor de juistheid van deze aangeleverde gegevens (qua inhoud of manier van aanleveren) en evenmin voor de gevolgen van een onjuiste verwerking van de door ons in retour aangeleverde gegevens.

Privacy beleid

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) kan Iselect optreden als een Gegevensbewerker.  Voor meer informatie over het registreren van persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons privacy beleid.

Nederlands recht

Op al onze diensten is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten

Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar: info@iselect.nl.