Uitgeverij moderniseert en …

Het versnipperde arbeidsvoorwaardenpakket van zes cao’s paste niet meer bij een branche die mede door nieuwe technologieën drastisch verandert. Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) nadert het eindpunt van een gecompliceerd traject: een hypermodern raam-cao in plaats van zes deel-cao’s. In de loop van 2013 moet die een feit zijn.