15 juni 2012

Steeds meer werknemers krijgen steeds meer mogelijkheden om zelf hun arbeidsvoorwaarden samen te stellen. Een kleine meerderheid van de Nederlandse werkgevers biedt inmiddels keuzes aan tussen bijvoorbeeld vrije dagen, extra loon, studiekosten en pensioenaanvulling. Van de overige werkgevers is ruim de helft van plan werknemers óók keuzemogelijkheden te bieden.

FD Gazelle voor Myler …

Met een omzetgroei van maar liefst 1503% is Myler niet alleen het snelst groeiende bedrijf van oord-Holland en Utrecht, maar van heel Nederland. Het platform voor professionals zag zijn omzet de afgelopen drie jaar meer dan verzestienvoudigen van € 6 mln in 2009 tot € 96,6 mln in 2011 en ontving daarvoor een Gouden FD Gazelle in de categorie middelgrote ondernemingen in Utrecht.

De arbeidsvoorwaardentool …

Het onderwerp wat op dit moment het meest besproken wordt binnen de pilotbedrijven is het inregelen van de arbeidsvoorwaardentool van Iselect. Om deze reden gaat deze nieuwsbrief vooral over Iselect. Eerst wordt een korte toelichting gegeven op hoe de tool tot stand is gekomen en tot slot wordt de huidige stand van zaken rondom Iselect en de arbeidsvoorwaardentool geschetst.

Arbeidsvoorwaardentool ontwikkeling …

Voor de derde keer in anderhalf jaar tijd praatte Marc van Wijk van Iselect de Ledenraad bij over de arbeidsvoorwaardentool Grafimedia. De arbeidsvoorwaardentool – een webapplicatie – vormt een belangrijke bouwsteen voor de toekomstige comfortabele arbeidsovereenkomst. Op 1 oktober start een pilot met circa vijftien bedrijven. Volgens Marc van Wijk loopt de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaardentool op schema en binnen budget. De webapplicatie is driekwart klaar.

Iselect betrokken bij …

Iselect, een samenwerkingsverband van Indicia, Tasper en Achmea, zal de komende maanden door het projectbureau nauw worden betrokken bij de verdere invulling van het hoofdstuk over ‘Mijn Persoonlijke Keuzes’. Iselect is de aanbieder van het online arbeidsvoorwaardentool, dat een noodzakelijk instrument is voor het faciliteren van persoonlijke keuzes door de werknemers. In de nieuwe digitale CAO krijgen werknemers een persoonlijk budget toegekend, waarmee zij zelf kunnen beslissen welke arbeidsvoorwaarden men daarmee wil financieren.

Iselect gekozen …

Voorts heeft de stuurgroep het advies van het projectbureau gevolgd betreffende de aanbieder van het arbeidsvoorwaardentool en besloten dat Iselect dit instrument mag ontwerpen. Iselect is een samenwerkingsverband van Indicia, Tasper en Achmea. Met deze organisatie zal op brancheniveau door het Bedrijfstakbureau een intentieverklaring worden aangegaan. Het daadwerkelijke contract en aanbesteding zal in oktober 2012 worden gerealiseerd. De verwachting is dan, dat het digitale arbeidsvoorwaardeninstrument in het tweede kwartaal van 2013 gereed zal kunnen zijn. Iselect zal de komende maanden nauw worden betrokken bij met name de verdere invulling van het hoofdstuk over ‘Mijn Persoonlijke Keuzes’