ESF PROGRAMMA DUURZAME INZETBAARHEID

ESF PROGRAMMA DUURZAME INZETBAARHEID – CAO FASHION SPORT & LIFESTYLE ‘Werk met perspectief’ en ‘Werk met balans’ Cao-partijen AVV, CNV, De Unie en INretail ontwikkelen gedurende de looptijd van de cao Fashion, Sport & Lifestyle toekomstbestendig beleid dat gericht is op gezondheid, veiligheid, loopbaanontwikkeling en vitaliteit van medewerkers in de branche. Organisaties en medewerkers hebben…

AWVN

AWVN-APP VOOR DUURZAME INZETBAARHEID AAN HET ROER VAN JE EIGEN TOEKOMST! Voor medewerkers van alle werkgevers in Nederland AWVN wil duurzame inzetbaarheid verbeteren en ontwikkelde daarom een uniek concept: Tiptrack. Werkenden in beweging krijgen en houden om tijdens het hele werkzame leven de regie over de eigen loopbaan te voeren Werkgevers in beweging krijgen en…

Uitgeverijbedrijf

UITGEVERIJBEDRIJF PKB voor iedereen binnen bedrijfstak-cao Op 1 juli 2015 ging de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het Uitgeverijbedrijf van start. Deze nieuwe cao is echt een voorloper. Het is een moderne cao waar werkgevers en medewerkers écht iets aan hebben en waarmee ze klaar zijn voor de toekomst. Een medewerker kan zelf keuzes in arbeidsvoorwaarden…