awvn

AWVN-APP VOOR DUURZAME INZETBAARHEID
AAN HET ROER VAN JE EIGEN TOEKOMST!

Voor medewerkers van alle werkgevers in Nederland

AWVN wil duurzame inzetbaarheid verbeteren en ontwikkelde daarom een uniek concept: Tiptrack.

  • Werkenden in beweging krijgen en houden om tijdens het hele werkzame leven de regie over de eigen loopbaan te voeren
  • Werkgevers in beweging krijgen en houden om werkenden ruimte te bieden en te stimuleren in ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Tiptrack faciliteert werkenden om zelf de regie te voeren over hun eigen duurzame inzetbaarheid en daarmee hun eigen loopbaan. Tiptrack is een interactieve online tool voor werkenden en werkgevers die gebouwd is op de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, gezondheid en financiën. De werkenden beoordelen hun werkdag en krijgen via persoonlijke tips inzicht in de eigen situatie en worden gestimuleerd om plannen te maken voor de toekomst.

Met TipTrack krijg je grip op jouw loopbaan. Je hebt het zelf in de hand.

Budget-module van Iselect

In 2016 is AWVN samen met enkele pilotbedrijven aan de slag gegaan met de nieuwe app TipTrack. AWVN heeft Iselect vervolgens gevraagd de doorontwikkeling te realiseren rondom het duurzame inzetbaarheidsbudget, de catalogus en de webshop. Iselect realiseerde voor TipTrack:

  • Webshop + catalogus
    In de TipTrack-webshop worden dienstverlening, trainingen en producten gepresenteerd van professionele expert-organisaties, zoals psychologische bureaus, opleidingsinstituten en loopbaanadviesbureaus. Alleen in de praktijk bewezen tools en advies worden door AWVN toegelaten tot dit platform.
  • Duurzame Inzetbaarheidsbudget
    In de TipTrack-budgetmodule beheert de werkgever het duurzame inzetbaarheidsbudget. Iedere medewerker ziet de bruto en netto waarde van het individuele budget. In de budget-module worden op individueel niveau de bestedingen van producten en diensten gepresenteerd. De medewerker kan vanuit de webshop een dienst direct aanvragen en betalen vanuit het resterende budget. Werkgevers krijgen een bericht over de aankoop, het bedrag en aanwijzingen voor de salarisadministratie.
TipTrack anno 2017

Iselect voegde essentiële waarde toe aan TipTrack. Hierdoor biedt AWVN in 2017 met TipTrack een eigentijds platform waar werkgevers op unieke wijze het DI-budget kunnen faciliteren voor medewerkers!

Tiptrack stimuleert de medewerker via tips om bestedingsdoelen te kiezen die zijn duurzame inzetbaarheid bevorderen. Het DI-budget is voor iedere medewerker online inzichtelijk. In de webshop worden alle diensten gepresenteerd en kan het individuele DI-budget besteed worden. Voor werkgevers levert TipTrack met de budget-module een forse vermindering op van de administratie van deze budgetten.

Een duurzaam inzetbare beroepsbevolking is goed voor iedereen: voor werkenden én voor werkgevers. Tiptrack maakt het mogelijk!

Lees meer op www.tiptrack.nl

AWVN

AWVN is de grootste werkgeversvereniging van Nederland en is betrokken bij meer dan de helft van de cao’s in Nederland. In 2016 waren ruim 750 individuele bedrijven en 130 bedrijfstakorganisaties aangesloten bij AWVN. Tezamen zijn dat zo’n 200.000 werkgevers. Grote en kleine organisaties, actief in de dienstverlening, industrie, non-profitsector en (semi-)overheid. AWVN adviseert werkgevers bij het ontwikkelen van de HR-strategie, de organisatie en de medewerkers en het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden. AWVN voert onderhandelingen met vakorganisaties over arbeidsvoorwaarden, maar heeft ook alle denkbare expertise op het gebied van werkgeverschap, human resources en arbeidsrecht in huis.

awvn