Sociaal Fonds Retail Non-food

Ambities Duurzame Inzetbaarheid

Cao-partijen AVV, CNV, De Unie en INretail ontwikkelen gedurende de looptijd van de cao toekomstbestendig beleid dat gericht is op gezondheid, veiligheid, loopbaanontwikkeling en vitaliteit van medewerkers in de branche. Organisaties en medewerkers hebben tenslotte samen een verantwoordelijkheid voor het realiseren van duurzame inzetbaarheid.
Het Sociaal Fonds heeft zowel in 2016 als in 2018 de ‘ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren’ toegekend gekregen om het beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Iselect heeft zowel in 2016 als in 2018 samen met MrkOne de aanvragen voor de ESF-subsidie opgesteld en ingediend. (Meer informatie staat op de site van AgentschapSZW.)

Samen aan de slag in deelprojecten

Rondom de relevante thema’s hebben partijen samen met Iselect een veelvoud aan deelprojecten geformuleerd. Voor elk deelproject is een gedetailleerd projectplan en communicatieplan opgesteld waarin onder andere de uitwerking en ontwikkeling van middelen wordt opgenomen. Iselect levert naast inhoudelijke expertise het programmamanagement voor dit ESF-Programma.
In de projecten werkt Iselect nauw samen met experts van:
– Implicit
– CNV Geldzorg
– James
– YouFit
– A-Advies
– EduBookers

2016-2018

De deelprojecten in 2016-2018 waren: Veilig en gezond werken; Loopbaan bewustzijn en arbeidsmobiliteit; Periodieke gesprekken; Binding met de cao; Zoektocht naar nieuwe werk ondersteunen; Financiële scan; Zelfroostering; Mantelzorg.
Binnen de projectperiode van 18 maanden: van november 2016 tot en met april 2018 voerden partijen de activiteiten uit in het kader van Duurzame inzetbaarheid uit. Iselect voerde het programmamanagement uit. Met succes zijn de projecten uitgevoerd en gerapporteerd aan het agentschap SZW. Sociale partners hebben dit ESF-traject naar tevredenheid afgerond en 95% van de subsidie ontvangen.

Ook behoefte aan advies en/of programmamanagement op het gebied van arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid? Wij staan u graag vrijblijvend te woord!

2018-2021

In navolging op het eerste ESF-programma in de branche heeft Iselect samen met partijen een vervolg geformuleerd onder de noemer “Bewust en beweging”. Sociale partners hebben één belangrijk gemeenschappelijk doel: werken aan een sterke en gezonde branche!

Er zijn 13 projecten gestart die gericht zijn op:
A – Gezondheid, veiligheid en welbevinden in de Retail Non-Food
B – Moderne arbeidsvoorwaarden in flexibele werkcultuur
C – Goed werkgeverschap in de Retail Non-Food

Het agentschap SZW heeft het ESF-programma goed gekeurd en de subsidie aanvraag toegekend. Iselect voert opnieuw het programma-management uit gedurende de projectperiode van 32 maanden: van november 2018 tot en met juli 2021.

Mensen langer en productief aan het werk te houden!

Werkgevers en medewerkers bereiken

De deelprojecten worden met behulp van werkgevers en medewerkers uitgevoerd. Ze worden actief betrokken bij de ontwikkeling van instrumenten en diensten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het daarbij behorende centrale digitale medewerkersplatform is inmiddels ontwikkeld en wordt voortdurend verder geoptimaliseerd.
De online omgeving www.werkindewinkel.nl biedt informatie en instrumenten die bijdragen aan ontwikkeling en inzetbaarheid in de winkel. Initiatieven die vanuit de ESF-deelprojecten ontstaan worden o.a. gepromoot en ontsloten via ‘Werk in de Winkel’, zodat alle werkenden in de branche toegang krijgen tot de nieuwe middelen. Dat zijn naar schatting 300.000+ werknemers.
Hier kunnen medewerkers terecht voor inspiratie en trendinformatie, opleidingen en alles over arbeidsvoorwaarden!

Sociaal Retail No-Food

Het Sociaal Fonds Retail Non-Food is opgericht door de sociale partners die de cao hebben afgesloten. Dit zijn INretail, AVV, CNV Vakmensen en De Unie. Het fonds heeft tot doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van ondernemingen in de branches, het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branches. Hierdoor kunnen activiteiten ontwikkeld worden voor de bedrijven en werkenden in de sector.
Lees meer op https://www.socialefondsendetailhandel.nl/sfrnf