Het Individueel Keuzebudget (IKB), wat is dat precies?

Meer keuzevrijheid en ruimte voor het realiseren van individuele wensen, ambities en doelen; dat is het doel van het Individuele Keuzebudget (IKB). In sommige cao’s wordt het ook Persoonlijk Keuzebudget genoemd (PKB). Het IKB geeft vorm aan de nieuwe arbeidsverhoudingen in de sector waarbij de eigen verantwoordelijkheid en eigen zeggenschap van de medewerker centraal staan. Het Individueel Keuzebudget individualiseert een deel van de arbeidsvoorwaarden zodat deze transparanter worden en medewerkers zelf keuzes kunnen maken die passen bij hun levensfase en/of omstandigheden. Met de invoering van het individueel Keuzebudget wordt de basis gelegd voor een nieuwe manier van omgaan met belonen met minder regels en een andere kijk op de verhouding individu-collectief.

 

Hoe werkt het IKB en PKB?
Het Individueel Keuzebudget is een (bruto) persoonlijk budget dat (verschillend per cao) in totaliteit 10% tot circa 20% van het maandsalaris bevat. Medewerkers maken maandelijks keuzes voor de besteding van het opgebouwde budget. Ook kunnen er voor het hele jaar voorkeuren worden vastgelegd en eventueel gedurende het jaar weer gewijzigd. Wanneer medewerkers geen keuze maken krijgen ze automatisch het budget aan het eind van het jaar uitbetaald. De Belastingdienst staat namelijk niet toe om dit spaarsaldo over te hevelen naar het nieuwe fiscale jaar. Er dient belasting afgedragen te worden over het opgebouwde spaarsaldo.

Via een Arbeidsvoorwaardenportaal (https://www.iselect.nl/portaal/) helpt Iselect organisaties en branches om het IKB proces te ontwerpen, in te voeren en hier een succes van te maken.

Voordelen voor de werkgevers:

  • Rol van de werkgever is faciliterend in plaats van verzorgend;
  • Transparante arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan een aantrekkelijk werkgeverschap;
  • Minder vragen voor de HR afdeling.
  • Verder levert het kapitaliseren van bovenwettelijke verlofdagen voor een verminderde opbouw van het aantal vakantiedagen waardoor eventueel ontstane stuwmeren van verlof hierdoor afnemen.

Voordeel voor de medewerkers:

  • Voor medewerkers is het uitgangspunt maximale keuzevrijheid.
  • Eigen regie, zelf bepalen wanneer je welke keuzes wilt maken.
  • Stimuleert de individuele verantwoordelijkheid

Voordelen voor branches:

  • Het IKB biedt de partijen aan de cao-onderhandeltafel de mogelijkheid om de cao te innoveren en te vereenvoudigen door allerlei speciale regelingen om te zetten in een budget. Ook zie je vaak dat dit een uitkomst is om cao’s samen te voegen. Vanuit twee of meer cao’s worden de regelingen vertaald in een budget (monetair gemaakt) en daarna samengevoegd. Klik hier voor onze succesvolle brancheaanpak.

Wilt u ook een PKB of IKB realiseren binnen uw branche?