Een PKB (Persoonlijk Keuzebudget) in het Uitgeverijbedrijf

In de cao voor het Uitgeverijbedrijf is de belangrijkste winst in de cao de flexibiliteit om de arbeidsvoorwaarden, voor zowel de onderneming als voor de werknemer, naar eigen wens in te richten. Hiertoe is per 1 januari 2016 een PKB (Persoonlijk Keuzebudget) geïntroduceerd. Iedere medewerker heeft de mogelijkheid om vanuit dit PKB eigen keuzes te maken. De werkgever- en werknemerspartijen hebben gekozen voor een branche-brede oplossing. Hiermee hebben zij gekozen voor een model waarbij zij hun leden optimaal ondersteunen bij de uitvoering van de nieuwe cao. Gedurende het introductiejaar 2016 zijn werkgevers en medewerkers in de sector voor het eerst in aanraking gekomen met de PKB-regeling en de hierbij aangeboden instrumenten.

Binnen de cao van de Uitgeverijsector is een PKB van 12% afgesproken. Dit PKB is opgebouwd uit de volgende bronnen:

 • 8% vakantiegeld
 • 1,6% als berekende waarde van bovenwettelijke vakantiedagen
 • 0,4% als waarde voor een zgn. lief-en-lee dag (vrij voor bv. doktersbezoek e.a.)
 • Het aantal bronnen kan op werkgeverniveau worden uitgebreid met bijvoorbeeld een winstuitkering.

Medewerkers kunnen hun Individueel Keuzebudget inzetten voor een of meer van de volgende doelen:

 • Uitbetalen als loon
 • Vakbondscontributie
 • Opleidingskosten
 • Extra pensioen
 • Verlof kopen
 • Woon-werk vergoeding
 • Aankopen uit het collectieve aanbod

Vanuit de paritaire cao werkgroep is afgesproken de komende jaren nieuwe aanvullende bestedingen te onderzoeken.

Vanuit de paritaire cao-werkgroep is afgesproken de komende jaren nieuwe aanvullende bestedingen te onderzoeken.
Op dit moment maken 55 werkgevers en 5500 medewerkers collectief gebruik van het Arbeidsvoorwaardenportaal van Iselect.

Wilt u ook eenvoudig een PKB realiseren binnen uw branche?