CAO Inretail

‘Werk met perspectief’ en ‘Werk met balans’

Cao-partijen AVV, CNV, De Unie en INretail ontwikkelen gedurende de looptijd van de cao Fashion, Sport & Lifestyle toekomstbestendig beleid dat gericht is op gezondheid, veiligheid, loopbaanontwikkeling en vitaliteit van medewerkers in de branche. Organisaties en medewerkers hebben tenslotte samen een verantwoordelijkheid voor het realiseren van duurzame inzetbaarheid.

Het Sociaal Fonds Fashion, Sport & Lifestyle heeft de ‘ESF Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren’ toegekend gekregen om dit beleid te ontwikkelen en uit te voeren. De twee ESF programma’s ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden in de sector zijn: ‘Werk met perspectief’ en ‘Werk met balans’. Voor de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren zijn in het tijdvlak tot 28 oktober 2016 in totaal 66 aanvragen ingediend met een subsidiebedrag van 12,7 miljoen euro. (Meer informatie staat op de site van AgentschapSZW.)

Samen aan de slag in deelprojecten

Rondom de thema’s van de ESF-subsidie, hebben partijen samen met Iselect acht deelprojecten geformuleerd. Voor elk deelproject wordt een projectplan en communicatieplan opgesteld waarin onder andere de uitwerking en ontwikkeling van middelen wordt opgenomen. Iselect levert naast inhoudelijke expertise het programmamanagement voor dit ESF-Programma.

De deelprojecten zijn:

  • Veilig en gezond werken
  • Loopbaan bewustzijn en arbeidsmobiliteit
  • Periodieke gesprekken
  • Binding met de cao
  • Zoektocht naar nieuwe werk ondersteunen
  • Financiële scan
  • Zelfroostering
  • Mantelzorg

Binnen de projectperiode van 18 maanden: van november 2016 tot en met april 2018 voeren partijen de activiteiten uit in het kader van Duurzame inzetbaarheid uit.

Mensen langer en productief aan het werk te houden!

Werkgevers en medewerkers bereiken

De deelprojecten worden met behulp van werkgevers en medewerkers uitgevoerd. Ze worden actief betrokken bij de ontwikkeling van instrumenten en diensten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het daarbij behorende centrale digitale medewerkersplatform is inmiddels ontwikkeld en wordt verder worden uitgebouwd.

De online omgeving www.werkindewinkel.nl biedt informatie en instrumenten die bijdragen aan ontwikkeling en inzetbaarheid in de winkel. Initiatieven die vanuit de ESF-deelprojecten ontstaan worden o.a. gepromoot en ontsloten via ‘Werk in de Winkel’, zodat alle werknemers vallende onder de cao Fashion Sport & Lifestyle toegang krijgen tot de nieuwe middelen. Dat zijn naar schatting 100.000+ werknemers.

Hier kunnen medewerkers terecht voor inspiratie en trendinformatie, opleidingen en alles over arbeidsvoorwaarden!

Sociaal Fonds Fashion, Sport & Lifestyle

Het Sociaal Fonds Fashion, Sport & Lifestyle is opgericht door de sociale partners die de arbeidsvoorwaarden-cao hebben afgesloten. Dit zijn INretail, AVV, CNV en De Unie. Het fonds heeft tot doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van ondernemingen in de branches, het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branches. Hierdoor kunnen activiteiten ontwikkeld worden voor de bedrijven in de sector.

Lees meer op https://www.socialefondsendetailhandel.nl/sffsl

Ook behoefte aan advies en/of programmamanagement op het gebied van arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid? Wij staan u graag vrijblijvend te woord!