Moderne arbeidsvoorwaarden

Het thema Arbeidsvoorwaarden(beleid) is niet langer alleen actueel als wettelijk kaders veranderen. Moderniseren en het verbeteren van arbeidsvoorwaarden is één van de aspecten die organisaties inzetten om personeel te werven en te behouden in tijden van krapte. Een belangrijke taak voor HR is om te zorgen dat er voldoende en bovendien toegerust menselijk kapitaal beschikbaar is dat aansluit bij de realisatie van de bedrijfsdoelen.

 

Verbeteren van arbeidsvoorwaarden
Nieuwe vormen van arbeidsvoorwaarden zijn noodzakelijk om tegemoet te komen aan de veranderde wensen van medewerkers en werkgevers. Een nieuwe generatie arbeidsvoorwaarden gericht op individuele keuzevrijheid en flexibiliteit.
• De nieuwe cao biedt een kader dat voor iedereen geldt, maar daarnaast ook ruimte biedt om de diversiteit bij de medewerkers en bedrijven te kunnen bedienen;
• Medewerkers hebben behoefte aan meer zelfregie. Binnen de kaders van het werk bestaat de behoefte om zelf keuzes te maken over ontwikkeling, arbeidstijden, locatie of het uitruilen van arbeidsvoorwaarden.

 

Het proces
Om een CAO te moderniseren wordt een zorgvuldig traject doorlopen. Hierbij is het gesprek met werkgevers en medewerkers essentieel. Tijdens deze sessies spreken we over wat moderne arbeidsvoorwaarden voor hen inhouden en ontdekken we waar men tegen aan loopt in de huidige CAO. We toetsen op onderdelen of het huidige model/beleid in de cao representatief, toekomstbestendig en werkbaar is. Wij vinden het belangrijk om in dit proces energie, enthousiasme en creativiteit te vinden. Uiteindelijk worden voorstellen geformuleerd, verdere stappen gezet en keuzes gemaakt. Als partijen tot een akkoord te komen, kunnen we aan de slag met de laatste stap: een concrete uitwerking van een moderne CAO.

 

Succes realiseren
Moderne arbeidsvoorwaarden bieden flexibiliteit en keuzemogelijkheden voor medewerkers. Dat kan uiteenlopend gaan over beloning, werktijden, ontwikkeling, pensioen, vitaliteit, zorg en arbeidsongeschiktheid. Medewerkers kiezen de arbeidsvoorwaarden die het beste bij hun persoonlijke situatie passen. Belangrijk is dat medewerkers ‘goed geïnformeerd keuzes maken’. Iselect heeft ruime ervaring met het inrichten van eigentijdse online omgevingen voor zowel:
1) de communicatie over arbeidsvoorwaarden;
2) het faciliteren van het proces om keuzes te maken;
3) het activeren van medewerkers om eigen regie te nemen.

Passende arbeidsvoorwaarden heeft een positief effect op de tevredenheid en inzetbaarheid van medewerkers. Belangrijk is dat medewerkers bekend zijn met de regeling, inzicht hebben in de uiteenlopende mogelijkheden, beseffen wat de keuzevrijheid biedt in de persoonlijke situatie en eenvoudig toegang hebben tot de regeling. Heldere communicatie over uw (flexibele) arbeidsvoorwaarden draagt bovendien bij aan ‘employer branding’ en het beeld dat (potentiële) medewerkers van uw organisatie hebben.

Digitalisering
Onze inhoudelijke kennis en ervaring met Modernisering van arbeidsvoorwaarden in combinatie met onze kennis en ervaring van digitalisering maakt Iselect uniek. Met onze online oplossingen creëren we een unieke infrastructuur om Moderne arbeidsvoorwaarden te faciliteren. In eigen herkenbare omgevingen kunnen zowel werkgevers als medewerkers aan de slag met Moderne arbeidsvoorwaarden. We maken deze online toepassingen samen met de klant opmaat, passend bij de doelen en het karakter van de organisatie.

Onze dienstverlening

• Visie- en strategie ontwikkeling arbeidsvoorwaardenbeleid
• Inrichten en implementeren Individueel keuzebudget (IKB, PKB)
• Inrichten en implementeren ontwikkel budget of DI-budget (IOB, POB, DIB)
• Medewerkerscommunicatie organiseren (on- en offline)
• Projectmanagement
• Consultancy
• Inkopen providers
• Faciliteren onderhandelingen
• Activatie medewerkers gericht op gedragsverandering
• Digitale oplossingen om modernisering van arbeidsvoorwaarden te faciliteren

Meer weten over de moderne arbeidsvoorwaarden?

    De Privacy- en cookiestatement van Iselect kunt u raadplegen onderaan onze site.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.