Flexibilisering van arbeidsvoorwaarden binnen het Uitgeverijbedrijf, een succesvolle sectorale aanpak.

Individualisering, flexibilisering en keuzevrijheid zijn maatschappelijke trends die op steeds meer vlakken doorwerken, zo ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
Waarom kiezen steeds meer brancheorganisaties en vakbonden voor een Persoonlijk Keuzebudget (PKB) in de cao? Ze bieden daarmee keuzemogelijkheden en flexibilisering in arbeidsvoorwaarden. Medewerkers krijgen hierdoor steeds meer regie en eigen verantwoordelijkheid op de inrichting en uitvoering van hun arbeidsvoorwaarden pakket.

Zo ook het Uitgeverijbedrijf…. De cao voor het Uitgeverijbedrijf is de rechtsopvolger van de zes cao’s die tot en met 31 december 2014 in de sector Uitgeverijbedrijf van kracht waren. Belangrijke winst in deze cao is de flexibiliteit om de arbeidsvoorwaarden, voor zowel de onderneming als voor de werknemer, naar eigen wens in te richten. Hiervoor is met ingang van 01-01-2016 een PKB regeling opgenomen. De werkgever- en werknemerspartijen hebben gekozen voor een branche-brede oplossing. Hiermee hebben zij gekozen voor een model waarbij zij hun leden optimaal kunnen ondersteunen.

Kijkje in de keuken op 11 mei: hoe doen zij het?

De organisaties Nederlands Uitgeverij Verbond (NUV), Reed Business Information en Iselect geven jou een exclusieve kijk in hun keuken. Hoe pakken zij innovatie van arbeidsvoorwaarden aan, wat werkt wel en wat niet en wat is hun visie op de toekomst? Een unieke kans die je niet mag laten lopen.

Voor wie is dit event bestemd?

  • Bestuursleden, directieleden en beleidsadviseurs van werkgevers-, werknemersorganisaties of paritaire bestuursorganen.
  • Directie en/ of HR management van organisaties in de zakelijke dienstverlening, (semi-)overheid of industrie.
  • Cao-onderhandelaars

Krijg antwoord op vragen als:

  • Wat is nu eigenlijk de noodzaak van een PKB en waar leidt het toe?
  • Wat komt er allemaal kijken bij de invoering van een PKB binnen mijn sector?
  • Wat moet een werkgever regelen bij de invoer van een PKB?
  • Wat zijn de ervaringen van werkgevers en medewerkers van andere branches die ons voor zijn gegaan?

Maar ook:

  • Hoe kan ik als branche maximale waarde toevoegen voor mijn leden?

Sprekers
Ruud Schets / Directeur a.i. Nederlands Uitgeverij Verbond
Hendrik Jan Bosma / Compensation & Benefits Manager Reed Business Information
Marc van Wijk / Directeur Iselect
Job van Heck / Programma Manager Iselect

Save the date!

Op donderdag 11 mei bent u om 15:30 uur (tot 19:00 uur) van harte uitgenodigd in Tilburg bij ons seminar. We vertellen u over de huidige ontwikkelingen en wat dat voor uw branche kan betekenen.

MELD U AAN