Dienstverlening duurzame inzetbaarheid

De Vierde Industriële Revolutie is in volle gang. De stroomversnelling aan technologische vernieuwingen zullen een enorme impact hebben op werk en werken over de hele wereld. De technologie van vandaag staat niet in vergelijking met die van morgen. Het rapport ‘The Future of Jobs’ van het World Economic Forum (2018) schetst de grootschalige disruptie op de arbeidsmarkt.

Het belang voor werkenden om in deze turbulente tijd duurzaam inzetbaar te blijven staat buiten kijf. Mensen moeten wendbaar en flexibel blijven, zodat ze kunnen aanpassen aan nieuwe situaties.

Gezondheid, vitaliteit, attitude en motivatie
Iselect werkt in de projecten vanuit de vier kernelementen van Duurzame Inzetbaarheid zoals TNO het schetst (zie figuur). Om duurzaam inzetbaar te blijven, moeten medewerkers hun hele arbeidsleven werken aan mogelijkheden om te werken. Van der Klink (2010) benoemt daarbij dat de medewerker moet zorgdragen dat gezondheid, vitaliteit, attitude en motivatie behouden blijven. Ook noemt hij de werkcontext die er moet zijn, waardoor duidelijk wordt dat ook werkgevers een bepalende rol hebben.

Medewerkers moeten steeds meer in hun eigen duurzame inzetbaarheid investeren. Maar ook bedrijven moeten duurzame inzetbaarheid faciliteren en ondersteunen, zodat individuele medewerkers de mogelijkheden worden geboden om zelf aan de slag te gaan. Duurzame Inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid is, waarin zowel de medewerker als de organisatie een rol hebben.

Projecten en ESF
Iselect begeleidt al vele jaren bedrijven, branches en sectoren met uiteenlopende projecten op gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Afhankelijk van de ambities en prioriteiten van de kant werken we aan bijvoorbeeld aan thema’s als:
– Bewustwordingscampagnes
– Dialoog tussen medewerker en leidinggevenden
– Loopbaan en mobiliteit
– Gezondheid en veiligheid op het werk
– Ziekteverzuim en preventie
– Ondersteuning en diensten op het gebied van mantelzorg en -zorg
Iselect zorgt voor planmatige aanpak van het project. We werken graag samen met partijen die veel ervaring hebben in uw branche (of bedrijf). De deelprojecten worden met behulp van werkgevers en medewerkers uitgevoerd. Ze worden actief betrokken bij de ontwikkeling van instrumenten en diensten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Om extra financiële middelen ter beschikking te krijgen, kan Iselect ondersteuning bieden bij het aanvragen van subsidies. Wij hebben veel ervaring met succesvolle aanvragen ESF-subsidie Duurzame inzetbaarheid. Zowel de aanvraag, het voeren van de projectadministratie en het opstellen van de einddeclaratie kunnen wij ondersteunen.

Digitalisering
Onze inhoudelijke kennis en ervaring met Duurzame Inzetbaarheid in combinatie met onze kennis en ervaring van digitalisering maakt Iselect uniek. Met onze online oplossingen creëren we een unieke infrastructuur om Duurzame Inzetbaarheid te faciliteren. In eigen herkenbare omgevingen kunnen zowel werkgevers als medewerkers aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid. We maken deze online toepassingen samen met de klant opmaat, passend bij de doelen en het karakter van de organisatie.

Onze dienstverlening

• Visie- en strategie Duurzame Inzetbaarheid
• Projectmanagement
• Consultancy
• Selectie en inkoop providers Duurzame Inzetbaarheid
• Begeleiding aanvraag en uitvoer ESF-subsidietrajecten
• Inkopen analyse instrumenten (digitale testen etc.)
• Activatie medewerkers gericht op gedragsverandering
• Digitale oplossingen om Duurzame Inzetbaarheid te faciliteren

Meer weten over de dienstverlening duurzame inzetbaarheid

    De Privacy- en cookiestatement van Iselect kunt u raadplegen onderaan onze site.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.