Moderne arbeidsvoorwaarden

Nederland bevindt zich nog altijd midden in een periode van fundamentele veranderingen in de arbeidsmarkt.De samenstelling van de Nederlandse beroepsbevolking is aan het veranderen. De beroepsbevolking (15 – 64 jaar) neemt af als gevolg van vergrijzing, ook omdat immigratie wordt beperkt en emigratie verder zal toenemen. Bovendien gaat de werkende beroepsbevolking gemiddeld steeds minder uren werken. Er zijn dus steeds minder mensen die kunnen werken én zij die willen werken,werken steeds minder uren (vrouwen, ouderen, taak combineerders).

De groep werkenden vergrijst, verkleurt en nieuwe generaties betreden in toenemend tempo de arbeidsmarkt. Nieuwe generaties met andere wensen ten aanzien van werk en de invulling daarvan.Wensen niet alleen mbt de wijze van samenwerken, onderlinge communicatie (via bijv. internet en netwerken), maar ook op de gebieden van zelfontplooiing,scholing en combinatie werk en privé.

Ook de aard van beroepen is (oa door technologische ontwikkelingen) aan het veranderen.

Functies worden heterogener en projectmatig werken is eerder norm dan uitzondering.Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de invulling van arbeidsrelaties en -verhoudingen. Er is meer behoefte om een flexibele invulling te geven aan de werkgever- werknemerrelatie. Ondanks inspanningen van de politiek en de vakbonden wordt het vaste contract steeds minder de norm. Bovendien is ook het vaste contract zelf veranderd: na gemiddeld vijf jaar

verandert iemand tegenwoordig van werkgever en de inhoud van het werk verandert in die vijf jaar ook nog eens regelmatig. Er is een veelkleurig pallet van arbeidsrelaties aan het ontstaan. Dit varieert van deeltijders in alle soorten en maten, uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers en (een welhaast

niet te stoppen aanwas van) zzp`ers.

Om toekomstige werknemers (werkenden) te werven en bestaande vast te houden, is het voor werkgevers een absolute “must” om aan te sluiten op deze veranderingen. Werkgevers moeten beschikken over een uitstekende “employer branding”, waar flexibele en individueel te bepalen arbeidsvoorwaarden dan een

onderdeel van uit moeten maken.

Het huidige stelsel van sociale zekerheid evenals de bestaande cao arrangementen komen onvoldoende tegemoet aan de veranderde wensen van werknemers en werkgevers.De behoefte aan een nieuw sociaal zekerheidsstelsel dringt zich derhalve op. Een stelsel gebaseerd op de kracht van het zelfstandige individu dat zich kan versterken via zelf gekozen oplossingen en

collectiviteiten. Nieuwe vormen van arbeidsvoorwaarden zullen noodzakelijk worden. Een nieuwe generatie arbeidsvoorwaarden gericht op individuele keuzevrijheid en flexibiliteit.

Nieuwe arbeidsvoorwaarden vereisen innovatie van de bestaande aanvullende diensten en producten (zoals sparen, pensioen, opleidingen en verzekeringen). Diensten en producten die niet alleen voor de individuele werknemer relevant maar ook begrijpelijk moeten zijn. Eigentijdse online communicatie is hierbij niet weg te denken. Ook de distributie zal moeten veranderen. Die zal wijzigen van verplichte paritaire of bedrijfsregelingen naar individuele keuzemodellen en individuele benadering.

Onze dienstverlening

Meer weten over de moderne arbeidsvoorwaarden?

    De Privacy- en cookiestatement van Iselect kunt u raadplegen onderaan onze site.