Dienstverlening CAO onderhandelingen

Iselect faciliteert  onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt op allerlei manieren. Als begeleider van het (onderhandelings) proces, als gemandateerd onderhandelaar of als adviseur om gemaakte afspraken te implementeren. Bijvoorbeeld het implementeren van afspraken inzake Duurzame Inzetbaarheid, de invoering van een Individueel keuze budget of juist het digitaal toegankelijk maken van alle afspraken, regelingen die voor medewerkers in een bepaalde sector gelden.

De adviseurs van Iselect kunnen bogen op een jarenlange ervaring op het terrein van arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaardenvorming.

Deze ervaring in combinatie met onze kennis van digitalisering maakt Iselect uniek. De meest relevante trend voor ondernemingen en sectoren is op dit moment het thema “digitalisering”. De impact van deze trend op de HR-strategie wordt nagenoeg op alle directie tafels besproken. HR is daarbij vaak informerend.

HR heeft vooral een sturende rol om medewerkers te gidsen bij de impact van digitalisering op werk(processen), kennis en vaardigheden. Iselect kan hierbij ondersteunen.

Onze dienstverlening

Meer weten over de CAO onderhandelingen?

    De Privacy- en cookiestatement van Iselect kunt u raadplegen onderaan onze site.